ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ -

7/2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší OZV č. 14/2003 o odtahování vozidel na území města Frýdku-Místku


5/2004 OZV, kterou se ruší vyhláška č. 15/1998 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic a o úsecích místních komunikací, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost


4/2004 Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší vyhláška č. 3/1993 "Režim organizace dopravy pěší zóny města F-M" a vyhláška č. 6/1993, kterou se mění vyhláška "Režim organizace dopravy pěší zóny města F-M"


< 1 2 >

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.