You are: Citizen (CZ)
PDF E-mail Print

Výběrové řízení SMFM - informatik odboru informačních technologií MMFM - T: 22.3.2017

Statutární město Frýdek-Místek – tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku vyhlašuje výběrové řízení na místo informatika/informatičky odboru informačních technologií Magistrátu města Frýdek-Místek, Radniční 1148
02.03.2017 15:23
(Aktualizováno: 2.3.2017 15:26)
Počet zhlédnutí: 6347

Zařazení:

neúředník

Druh práce:

Správce informačních a komunikačních technologií (infrastruktury, databáze, síťového prostředí, programového vybavení, aplikací)

Místo výkonu práce:

město Frýdek-Místek

Platová třída:

 9

(platový stupeň podle délky uznané praxe v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

Předpokládaný nástup:

dle dohody

Pracovní poměr:

doba neurčitá se zkušební dobou 3 měsíců

Požadované předpoklady:

 1. ukončené středoškolské vzdělání v oboru, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání výhodou
 2. občanská bezúhonnost doložená výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
 3. dobrá znalost hardwaru
 4. znalost instalace a administrace desktopových operačních systémů Microsoft Windows
 5. znalost instalace a administrace serverových operačních systémů Windows a Linux
 6. znalost administrace relačních databázových systémů, znalost dotazovacího jazyka SQL
 7. orientace v sítích LAN a WAN (IP adresace, DNS, VLAN, síťový hardware, síťové protokoly a služby…)
 8. výhodou znalost informačních systémů veřejné správy (VERA Radnice, GINIS), programátorské zkušenosti
 9. samostatnost, kreativita, schopnost práce pod zátěží, flexibilita, komunikativnost, zodpovědnost, týmová spolupráce, ochota se vzdělávat,

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:

 • profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech se zaměřením na požadované předpoklady 
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků obdobný doklad vydaný domovským státem

Co nabízíme:

 • výborné pracovní prostředí a sehraný pracovní kolektiv
 • 25 dnů řádné dovolené, možnost čerpání zdravotního volna v délce až 3 dny v kalendářním roce a možnost čerpání neplaceného volna dle kolektivní smlouvy
 • stravenky, volnočasové poukázky v hodnotě 4 tisíce Kč
 • možnost dalšího vzdělávání formou školení a seminářů
 • možnost zvyšování jazykových znalostí na pracovišti
 • možnost pracovat s projekty v rámci IT vyhlášených EU

Poskytnuté doklady a podklady pro výběrové řízení je nutno si osobně vyzvednout do deseti dnů po ukončení výběrového řízení. Po uplynutí této lhůty budou nevyzvednuté doklady a podklady skartovány.

V přihlášce uveďte i číslo telefonu a e-mailovou adresu, abychom Vás mohli aktuálně informovat o přesném datu a hodině výběrového řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady zasílejte do 22. 3. 2017 v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení – neotvírat“ a s uvedením adresy uchazeče na adresu:

Petr Budinský
Magistrát města Frýdku-Místku
odbor informačních technologií
Radniční 1148
738 22  Frýdek-Místek   

 

 

 

 

Ve Frýdku-Místku dne 1. 3. 2017

 

 

 

Mgr. Ing. Petr Menšík

tajemník Magistrátu města Frýdku-Místku

MM F-M
ODBOR INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Obrázky

Přílohy

TV vysílání

Facebook

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.