You are: Citizen (CZ)
PDF E-mail Print

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska varuje - POZOR NA HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU

Léčky v podobě podvodů, nebo nekalých praktik, nečekají na seniory jen na předváděcích akcích v posledních letech tolik zmiňovaných, při telefonickém či podomním prodeji, ale také na místech, kde bychom to rozhodně nečekali, např. při návštěvě hřbitova. Tentokrát se zaměříme se na praktiku zneužití hlášení obecních rozhlasů k propagaci různých pochybných nabídek.
26.08.2015 09:51
(Aktualizováno: 26.8.2015 09:54)
Počet zhlédnutí: 13896

Hlášení obecního rozhlasu
O tom, že sepisovat smlouvu na kamenické práce přímo na hřbitově je velmi rizikové, jsme již několikrát spotřebitele varovali. V poslední době se totiž objevují případy, kdy se dotyčné osoby za kameníky pouze vydávají a přitom nedisponují patřičným živnostenským oprávněním, nebo poskytují velmi nekvalitní služby.
Bohužel se v této souvislosti setkáváme s tím, že zejména na malých obcích dochází ke zneužívání obecního rozhlasu k propagaci těchto pochybných nabídek.

Jak toto zneužití může vypadat?
Stejný hlas, který občanům ve Lhotě denně oznamuje, kdy mají zaplatit popelnice, že děti ze školky vystavují svá díla, nebo že se bude konat vítání občánků, nám bez jakéhokoliv rozlišení hlásí, že firma z „Horní Dolní“ bude na místním hřbitově od 17:00 hodin přijímat objednávky na kamenické práce se 40% slevou!
S takovýmto hlášením se v obcích setkáme překvapivě často.

Chtěli bychom touto cestou apelovat na obce, resp. zaměstnance obcí, kteří mají na starosti hlášení místních rozhlasů, aby své občany nevystavovali zbytečným rizikům, a vždy důkladně zvážili, které oznámení odvysílají a které nikoliv. Stává se, že někteří pracovníci obcí poměrně bezmyšlenkovitě přečtou do obecního rozhlasu takřka jakékoliv sdělení, které jim údajný podnikatel předloží, často v dobré víře, že tak zprostředkovávají občanům důležité a hlavně nezávadné informace.
Při bližším zkoumání celého sdělení a ověření na příslušném Živnostenském úřadě však můžeme např. zjistit, že v Horní Dolní nikdo oprávnění na tyto práce nemá.
Pro pracovníka obce by úplnou samozřejmostí vždy mělo být ověření totožnosti podnikatele, a ověření zda disponuje patřičným oprávněním. Tuto informaci lze získat na příslušném živnostenském úřadě. A nemusí se jednat pouze o kameníky. Tento způsob prezentace využívají např. také kominíci, finanční poradci, prodejci různého zboží…

Podle SOS MaS, z. s. by se v ideálním případě reklama tohoto typu v obecním rozhlase neměla objevit vůbec. Upozorňujeme zejména na to, že zvláště starší občané mohou mít v případě hlášení obecního rozhlasu problém rozlišit fakt, že se jedná o reklamu. Zpravidla totiž v hlášeních obecního rozhlasu nebývá toto sdělení jako reklama označeno, čímž se obce jako šiřitelé reklamy dopouštějí správního deliktu ve smyslu Zákona o regulaci reklamy. Ten stanoví, že reklama šířená společně s jiným sdělením musí být zřetelně rozlišitelná a vhodným způsobem oddělena od ostatního sdělení.
Pracovníci obcí by si měli být vědomi toho, že hlášení v obecním rozhlase dává nabídce v očích občanů punc jakési záruky, že je vše v pořádku. Zejména starší občané jsou pak mnohem náchylnější uzavřít smlouvu, byť by pro ně byla nevýhodná. Nevědomky mohou dokonce usnadnit různým podvodníkům jejich práci.

Informace o podvodech páchaných na seniorech naleznete na stránkách SOS MaS, z.s. www.neotvirejte.cz

MM F-M
ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD

TV vysílání

Facebook

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.