PDF E-mail Print

V sekci AKTUALITY naleznete seznam právě probíhajících prací na plochách veřejné zeleně ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek.

V období od 14. 5. 2018 do 20. 5. 2018 se provádí na plochách veřejné zeleně, které jsou ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek, tyto práce:

Parterové trávníky (většina travnatých ploch v parcích a část ploch trávníků v centrálních částech města) – provádí se 2.cyklus kosení.

Parkové trávníky (plochy trávníků na sídlištích a část plochy v parcích) – provádí se 1. cyklus kosení na sídlištích Spořilov, Slezská, Anenská, Kolaříkovo a v okolí ulic Národních mučedníků a Nádražní.

Doprovodná zeleň (plochy trávníků podél komunikací) – provádí se 1. cyklus kosení.

Květinové záhony – provádí se pletí květinových záhonů ve všech lokalitách a příprava pro založení nových květinových záhonů.

Porosty stromů a keřů:
 Pletí keřových skupin v parku Jižní svahy a v arboretu.
• Zálivka stromů a keřů v rozsahu dle aktuálního počasí.
• Frézování pařezů po vykácených stromech a keřích.
 Řez dřevin na ploše centrálního hřbitova ve Frýdku.

Pískoviště:
• výměna písku v pískovištích na certifikovaných dětských hřištích na území města Frýdku-Místku.

Průběžně probíhají tyto práce:
 Úklid parků a dětských certifikovaných hřišť dle harmonogramu.
• Terenní úpravy na plochách trávníků poškozených při zimní údržbě a při ošetřování a odstraňování keřů se provádí v lokalitě sídliště K Hájku.

Všechny výše uvedené práce jsou zajišťovány společnosti TS a.s., se sídlem Frýdek-Místek, ul. 17. listopadu 910 (tel.: 558 443 207).

V příloze naleznete harmonogram úklidu dětských hřišť ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek v roce 2018.

 

 

 

Attachements

News

E-mail newsletter.