PDF E-mail Print

V Plánu odpadového hospodřáství města Frýdku-Místku, který stanoví cíle a opatření pro nakládání s odpady na území města, naleznete užitečné informace o přehledu udruhů odpadů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství obce a mnoho dalších informací. Plán odpadového hospodářství statutárního města Frýdek-Místek na roky 2017–2021 je v současné době ve schvalovacím procesu.

Attachements

News

E-mail newsletter.