PDF E-mail Print

Sběr nebezpečných odpadů společně s objemnými odpady je v místních částech Frýdku-Místku (Chlebovice, Lískovec, Lysůvky, Skalice a Zelinkovice) realizován dvakrát ročně v červnu a listopadu.

Svoz objemných odpadů prostřednictvím velkoobjemových kontejnerů přistavovaných na obvyklých místech tzv. "Jarní úklid" a "Podzimní úklid" probíhá zpravidla v dubnu a říjnu.

Aktuální harmonogramy zde budou zveřejněny v dostatečném předstihu.

Provozní dobu sběrných dvorů naleznete viz odkaz sběrné dvory.

Images

Attachements

News

E-mail newsletter.