PDF E-mail Print

V přílohách naleznete Plán odpadového hospodářství města Frýdku-Místku, který stanoví cíle a opatření pro nakládání s odpady na území města. Naleznete zde také seznam zařízení pro nakládání s odpady, přehled skádek nebezpečného odpadu, množství odpadů vyprodukovaných v letech 2005–2016, harmonogramy svozů papíru, plastů, skla, bioodpadů a směsného komunálního odpadu a v neposlední řadě také užitečné informace o tom, jak odpad třídit a kam vůbec s ním.

News

E-mail newsletter.