Pracovní skupina „SENIOŘI“

Informace

 Jelikož sám zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, termín senior nevykládá, vycházíme z vymezení seniorského věku dle životních fází, jež jsou uvedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Zde je seniorský věk uváděn ve spojení s věkem 65 let a výše (mladší senioři 65–80, nad 80 let starší senioři).

Seniorská populace je velmi heterogenní skupinou. Průběh bio-psycho-sociálních změn, které jsou s procesem stárnutí spojeny, je u každého jedince individuální. Zhoršený zdravotní stav, kdy se není senior schopen sám o sebe postarat, je jedním z nejčastějších důvodů pro vyhledání pomoci ze strany sociálních služeb. Příčinou bývají např. nemoci, úrazy či přidružené zdravotní komplikace, jež jsou ve stáří častým jevem. Poskytovatelé jsou oslovováni buď samotným seniorem, anebo jeho blízkými, kteří pro něj vyhledávají potřebnou péči, kterou nejsou schopni svému blízkému sami poskytnout.

Další změny v životě seniora jsou spojeny se změnou sociálního statutu, která nastává při odchodu do důchodu. V oblasti ekonomické často dochází k poklesu životní úrovně, v oblasti mezilidských vztahů pak k úbytku sociálních kontaktů. Oba faktory mohou být z hlediska sociálního vyloučení těchto osob rizikové. Problematickou oblastí, která je v poslední době se seniorským věkem spojována, je majetková trestná činnost, týrání či zneužívání.

 

Seznam členů:
1.  Irena Blablová – ADRA – vedoucí prac. skupiny 
2.  Mgr. Martina Šrubařová – Podané ruce, o .s. – OsA Frýdek-Místek

3.  Mgr. Marcela Piskořová – Charita, CHOPS 
4.  Bc. Jana Pavelcová – Penzion pro seniory FM, p. o. 
5.  Bc. Máša Blahutová – Agentura domácí péče Opora 
6.  Mgr. Dana Kusá – Domov pro seniory FM, p. o.
7.  Marie Štenclová – Svaz důchodců ČR 
8.  Mgr. Anna Vejmelka – Centrum pečovatelské služby FM, p. o. 
9.  Mgr. Doris Šebestová – Komplexní domácí zdrav. péče Šebestová, s.r.o.
10. Bc. Klára Chvilíčková – Nemocnice FM, p. o.

11. Bc. Inéz Ševčíková – Hospic Frýdek-Místek, p. o.

12. Mgr. Radomíra Havelková – DZR Beskyd, o. p. s.

13. Bc. Šárka Carbolová – OSS, Kluby seniorů SMFM

14. Kateřina Göttlicherová – Dům pokojného stáří u Panny Marie Frýdecké, Charita FM

15. Bc. Tereza Čelinská – Domov sv. Jana Křtitele Lysůvky

 16. Marcela Trebunová, DiS. – OSS


KontaktyAkce

Fotky

RSS

Zápis z pracovní skupin yPéče o seniory

autor: Hana Kohutová, 01.04.2009 10:21

[ celý článek ]

Zápis-Péče o seniory

autor: Hana Kohutová, 03.11.2008 11:01

V příloze je uložen zápis z pracovní skupiny komunitního plánování soc. služeb Péče o seniory, která se uskutečnila dne 14. 10. 2008. [ celý článek ]

Zápis z prac. skupiny Péče o seniory ze dne 17. 4. 2008

autor: Hana Kohutová, 30.04.2008 10:35

[ celý článek ]

Zápisy z pracovní skupiny 2008

autor: Hana Kohutová, 25.03.2008 13:15

[ celý článek ]

Zápisy z pracovní skupiny 2007

autor: Hana Kohutová, 25.03.2008 13:14

[ celý článek ]

< 1 2 >

News

E-mail newsletter.