PDF E-mail Print

Dne 16. 2. 2018 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek sestavená k 31. 12. 2017.

Obsah účetní závěrky:

1. Rozvaha k 31. 12. 2017;

2. Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2017;

3. Příloha k 31. 12. 2017.

4. Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2017.

5. Přehled o změnách vlastního kapitálu k 31. 12. 2017.

Attachements

News

E-mail newsletter.