PDF E-mail Print

Dne 24. 10. 2017 byla odeslána do Centrálního systému účetních informací státu účetní závěrka statutárního města Frýdek-Místek sestavená k 30. 9. 2017.

Obsah účetní závěrky:

1. Rozvaha k 30. 9. 2017;

2. Výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2017;

3. Příloha k 30. 9. 2017.

Attachements

News

E-mail newsletter.