PDF E-mail Print

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2019-2020 bude projednáván a schvalován na 21. zasedání zastupitelstva města konaném dne 4. 12. 2017 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2019-2020 je rovněž zveřejněn na elektronické úřední desce.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně v termínu do 1. 12. 2017 na adresu Magistrát města Frýdku-Místku, finanční odbor - oddělení rozpočtu, Radniční 1148, PSČ 738 22, Frýdek-Místek, nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dne 4. 12. 2017.

Do listinné podoby návrhu střednědobého výhledu rozočtu na léta 2019-2020 lze nahlédnout na Magistrátu města Frýdku-Místku v kanceláři č. 223, ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek.

V příloze je zveřejněný návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2019-2020.

Attachements

News

E-mail newsletter.