PDF E-mail Print

Rozpočet statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018 bude projednáván a schvalován na 21. zasedání zastupitelstva města konaném dne 4. 12. 2017 ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Frýdku-Místku na ul. Radniční 1148.

Návrh rozpočtu statutárního města Frýdek-Místek pro rok 2018 je zveřejněn rovněž na elektronické úřední desce.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně v termínu do 1. 12. 2017 na adresu Magistrát města Frýdku-Místku, finanční odbor - oddělení rozpočtu, Radniční 1148, PSČ 738 22, Frýdek-Místek, nebo ústně přímo na zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku dne 4. 12. 2017.

Do listinné podoby návrhu rozpočtu pro rok 2018 lze nahlédnout na Magistrátu města Frýdku-Místku v kanceláři č. 223, ul. Radniční 1148, Frýdek-Místek.

V příloze jsou uvedeny závazné ukazatele návrhu rozpočtu pro rok 2018 včetně doplňujících příloh.

Attachements

News

E-mail newsletter.