You are: About the city >

PDF E-mail Print


Motto: "Každý občan má právo na život."
Listina základních práv a svobod (článek 6)


Hasiči na revolučníV každodenním životě lidské společnosti mohou kdykoliv nastat situace, při kterých je ohroženo zdraví a život lidí, případně majetek nebo životní prostředí.
Oddělení krizového řízení a požární ochrany zajišťuje připravenost města Frýdek-Místek, včetně spádového území na případné mimořádné události jak charakteru živelného působení přírodních sil (požáry, záplavy, zemětřesení, sesuvy, povětrnostní změny apod.), tak i na případné mimořádné události charakteru (hromadná neštěstí v dopravě, úniky nebezpečných látek, výbuchy, teroristické akce apod.). Za účelem připravenosti města na případnou mimořádnou událost je na oddělení zpracováván a aktualizován havarijní a krizový plán. Bližší informace o agendě oddělení je možno získat v podsekcích krizového řízení a požární ochrany.

"Skutečná pohroma je, když nevíte co dělat"
Revoluční uliceZ rozborů mimořádných události všeho druhu vyplývá, že vzniklá panika spolu s neznalostí toho co dělat, způsobí často více ztrát na životech a škod na majetku, než mimořádná událost sama. Proto je značný důraz kladen na osvětu a výchovu obyvatel, na jejich připravenost pro případ vzniku mimořádné události. V příloze této sekce lze najít postupy, návody, brožurky jak postupovat za případné mimořádné události a odkazy na internetovské stránky související s krizovým a havarijním řízením.

Images

Attachements

News

E-mail newsletter.