PDF E-mail Print

Tato publikace popisuje na příkladech od nás i ze zahraničí příznivé účinky cyklistiky jako prostředku mobility na život ve městě a dává návod, jak podporovat rozvoj cyklodopravy.
V příloze je publikace ve formátu PDF volně ke stažení.

Zdroj: web MŽP http://www.env.cz/

Attachements

News

E-mail newsletter.