You are: About the city > Transport

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava

Informace

Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.
Aktuální a oficiální informace o uzavírkách, sjízdnosti, meteorologické situaci a předpovědi, kamerový systém na dálnicích.


Kontakty

WWW: http://www.rsd.cz/Akce

Fotky

Přílohy

RSS

News

E-mail newsletter.