You are: > >

PDF E-mail Print
Při vkládání nové zprávy je do pole „Název zprávy“ nutné napsat název zprávy. Do textového editoru se vepisuje text zprávy.
 
Na datum vyvěšení zprávy je určeno pole „Datum vyvěšení“. Datum lze vložit datum pomocí kalendáře, který se objeví při kliknutí do pole pro datum. Šipky v levém a pravém horním rohu slouží k přecházení do předchozího nebo následujícího měsíce. Pouhým kliknutím na požadovaný den v měsíci se pole „Datum vyvěšení“ vyplní vybraným datem. Datum lze vepsat i ručně ve formátu DD:MM:RRRR (den:měsíc:rok, např. 02.06.2010).
 
Datum svěšení“ lze vyplnit až po zaškrtnutí zaškrtávacího pole a vyplňuje se stejným způsobem jako datum vyvěšení.
 
Do pole „Perex (úvod článku)“ se píše krátký úvod článku. Do textového editoru se píše samotný text článku.
 
Nová zpráva se ukládá pomocí tlačítka „Uložit zprávu“ v dolní části záložky.

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.