You are: > >

PDF E-mail Print

Při vkládání nového programu nebo usnesení je zapotřebí vložit datum pomocí kalendáře, který se objeví při kliknutí do pole pro datum. Šipky v levém a pravém horním rohu slouží k přecházení do předchozího nebo následujícího měsíce. Pouhým kliknutím na požadovaný den v měsíci se pole „Datum“ vyplní vybraným datem. Datum lze vepsat i ručně ve formátu DD:MM:RRRR (den:měsíc:rok, např. 02.06.2010).


Do pole „Číslo“ se píše číslo programu nebo usnesení, které je vkládáno. Název programu nebo usnesení se vkládá do pole „Název“. Do pole „Typ“ se vybírá z nabídky zobrazené při kliknutí na pole.


Po kliknutí na tlačítko „uložit“ v dolní části záložky, bude nový program nebo usnesení vytvořeno.

TV vysílání

Actual weather

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

News

E-mail newsletter.