Sie sind: Bürger (CZ) > Telefonverzeichnis

Detail osoby

Ing. Jaroslav Gongol

  ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
  Oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
  vedoucí oddělení

  Email: gongol.jaroslav [zavináč] frydekmistek.cz
  Kancelář: 431
  Telefon: 558 609 491
  Ulice: Palackého 115
  Město: Budova v Místku
  Budova: Místek - Palackého 115


  PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: VEDOUCÍ ODDĚLENÍ STÁTNÍ SPRÁVY LESŮ, MYSLIVOSTI A OCHRANY PŘÍRODY

  Pracovní činnost:

  Vykonává státní správu lesů podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), zejména:

  • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa;
  • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese;
  • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře;
  • rozhoduje o pověření právnické nebo fyzické osoby výkonem funkce odborného lesního hospodáře;
  • zajišťuje zpracování lesních hospodářských osnov, jejich předávání a povolování jejich změn;
  • zajišťuje aktualizaci podkladů (výměry lesních pozemků) pro úhradu nákladů na činnost OLH hrazených státem;
  • zajišťuje úhradu nákladů na činnost odborných lesních hospodářů v případech, kdy je hradí stát;
  • zajišťuje úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov;
  • ustanovuje, případně ruší lesní stráže s působností ve správní obvodu;
  • vydává potvrzení o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin dle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů;

  Vykonává státní správu myslivosti podle zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.