Sie sind: Bürger (CZ) >

1/2015 Nařízení města, kterým se mění nařízení města č. 1/2004, kterým se vydává Tržní řád


3/2015 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 6/2011


3/2014 Nařízení města o rozsahu, způsobu a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odst

Zobrazit podrobnosti

2/2014 Nařízení města o cenách za placené stání silničních motorových vozidel ve vymezených oblastech statutárního města Frýdek-Místek na určených místních komunikacích nebo jejich úsecích

Zobrazit podrobnosti

1/2014 Nařízení města o vymezení oblastí města Frýdek-Místek, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy

Zobrazit podrobnosti

2/2013 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek provozování taxislužby na území statutárního města Frýdku-Místku


< 1 2 3 4 5 6 7 ... 9 >

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.