PDF E-mail Print

Další odpovědi na dotazy občanů

07.12.2008 16:48
Počet zhlédnutí: 8279
K připomínkám vzneseným klubem důchodců v Chlebovicích sdělujeme : Přechod přes hlavní silnici - je nebezpečný a podchod je nevyhovující - schody jsou špatné, s kočárkem není možné, úzký prostor, špatné zábradlí. Vchod do podchodu zužují větve keřů v okolí. Je možno zřídit světelný semafor na přechodu na hlavní silnici. Doplnění silničního signalizačního zařízení (semaforů) není na tak frekventované, mezinárodní silnici možné. Jedná se o státní silnici, ve správě Ředitelství silnic a dálnic České republiky. S vybudováním by museli souhlasit, jak Ředitelství silnic a dálnic České republiky tak i krajský úřad a krajská dopravní policie. Dané místo není vedeno jako nehodový úsek, přechod je nadstandardně doplněn středovým ostrůvkem a nasvětlen. Nátěr zábradlí a údržbu podchodu pod silnicí I/48 zařadíme do plánu na rok 2009. Natřít čekárny u autobusových zastávek a zábradlí v podchodu. Bude realizováno. Požadavek zařazen do plánu oprav na rok 2009. Omezení rychlosti v obci - hlavně na ulicích vedlejších /Fr.Prokopa, Ke kutám a jiné/ K omezení rychlosti pod zákonem stanovenou rychlost 50 km/h lze pouze ve výjimečných případech. Nedodržování platných zákonů a předpisů, nedostatečnou kontrolní a preventivní činnost Policie České republiky nelze řešit přidáváním dalších a dalších dopravních značek. Nadměrný počet dopravních značek vede k tomu, že řidiči tyto dopravní značky přestávají vnímat a to i značky významné pro bezpečnost provozu (pozor děti, přechod pro chodce ...). Požadavek prověříme, ale nelze předpokládat, že bychom přistoupili k plošnému omezování rychlosti formou osazování dopravních značek. Prodloužit chodník na Palkovské ulici v místech od Hlaváče Stan. až po ulici K Dolům (velká rychlost řidičů v četných zatáčkách a z kopce od Palkovic). V současné době se připravuje stavba chodníku podél silnice III/4849 na Palkovice. Chodník bude po levé straně komunikace ve směru na Palkovice zhruba od ulice Ke studánce po konec obce. Práce na stavbě tohoto chodníku by měly být zahájeny ještě letos, ukončena bude tato stavba v roce příštím. K připomínce občanů, sepsané panem Kolčárkem, sdělujeme : Je již téměř rok po změně jízdních řádů a hlavně autobusového nádraží, ale přesto se ještě najde mnoho nespokojených lidí. Málo autobusů zajíždí k zastávce Chlebovice kostel. Jít pěšky ze zastávky Chlebovice střed až na horní konec obce je opravdu namáhavé. Když město nemůže ovlivnit příměstskou dopravu, jak tvrdí pan Hronovský, tak ať zavede další linky městské hromadné dopravy. Další problém jsou zastávky. Když už jste po půl roce konečně upravili odjezdy autobusů od polikliniky, mohli byste upravit a rozšířit čekárny na straně od obchodu Inva, odkud odjíždí možná více lidí než z autobusového nádraží a přitom je zde krytá lavička proti dešti pro pět lidí a v létě proti vedru a slunci nic. Dále jsme žádali změnu zastávky Chlebovice střed pro autobusy jedoucí ke kostelu za křižovatku na ulici Pod Kabáticí a do současnosti nemáme žádnou odpověď. Příměstskou autobusovou dopravu město skutečně nemůže přímo ovlivnit, neboť tato problematika je ze zákona v kompetenci kraje a krajského úřadu. V rámci připravované změny jízdních řádů (nové jízdní řády by měly začít platit na přelomu roku) se posiluje počet spojů městské hromadné dopravy zajíždějících do Chlebovic (linka MHD č.5). Doplnění přístřešků a laviček na zastávkách u polikliniky je zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2009.Realizace bude záviset na finančních možnostech města a na schválených prioritách. Možnost zřízení zastávky pro výstup na ulici Pod Kabáticí prověříme, projednáme s dopravcem a Policií České republiky a budeme informovat Osadní výbor. S pozdravem Ing.Miroslav Hronovský vedoucí odboru DaSH Odpověď na připomínku p. Radové z veřejné schůze s občany Chlebovic ze dne 7.10.2008 Na základě připomínky p. Radové z veřejné schůze s občany Chlebovic ze dne 7.10.2008 byla zaslána reklamace zhotoviteli. Stavebně montážní firma s reklamací nesouhlasí. Po prohlídce místa lze konstatovat, že původní vozovka je poškozená, nejedná se však o poškození, které by vzniklo jako následek provádění prací při plynofikaci-viz příloha fotografie. Nejedná se proto o reklamaci a požadavek je nutno uplatňovat u správce komunikace, kterému Vaši připomínku současně postupujeme. S pozdravem Ing.Jan Kaspřík vedoucí investičního odboru pan Haleš - u paní Muroňové je propad krytů z kanalizace a také u paní Měrkové, když se dělal chodník, nedodělal se asfalt a kostky vypadávají. Rychlost by měla bát snížena. V minulosti byl autobus MHD a také autobus od Hukvald - zastávka Chlebovice,kostel a autobusy zůstávaly stát u domu mezi p.Musilem. Myslí si, že pro výstup by se to mohlo znovu zřídit. Bude provedeno místní šetření ohledně propadnutých poklopů kanalizace a poruch v chodnících. Snížení rychlosti není v současné době možné, o důvodech jsme informovali zástupce osadního výboru na místním šetření. Možnost zřízení zastávky pro výstup u domu p.Musila prověříme, projednáme s dopravcem a Policií České republiky a budeme informovat Osadní výbor. paní Bystroňová - připomínkovala dopravu. Studenti se nemají po 20,00 hodině jak dostat do Chlebovic. Poslední autobus jede v 19,20 hod. a další ve 22,45 hodin. Nejedou Hukvaldy, Kopřivnice ani Nový Jičín. Slyšela, že snad od ledna něco má být, ale nikdo ji nedal vědět, jestli se to bude řešit a vrátí se aspoň jediný spoj. Je připraven návrh nových jízdních řádů, které by měly předběžně platit od 1.1.2009. Do Chlebovic by měly zajíždět spoje linky městské hromadné dopravy č.5. Večer by do Chlebovic měly zajíždět spoje s odjezdem z aut. stanoviště 16.39, 17.39, 18.39, 19.39, 20.39 hod. paní Radová - bylo slibováno od roku 2006, že se udělá chodník mezi ulicí Ke studánce a K Zelinkovicím (u transformátoru). Bylo jí slíbeno, že se letos začne a zase nic. Bylo slíbeno vysypání výše uvedeného chodníčku struskou resp. recyklátem. Zpevnění povrchu chodníčku struskou nebo recyklátem bude provedeno ještě letos. paní Šnajdrová - připomínka, provoz dole na hlavní silnici je dost velký. I když autobus tam stojí, je tam přechod, ale musí se čekat moc dlouho než řidiči zastaví. Měla dotaz, jestli by tam nešel udělat semafor na přechod. Navíc je tam podchod, který není možno využívat. Tam se nedostane ani s kolem ani s kočárkem. Jsou tam jenom malé schůdky a navíc je to úzké a samé chrastí. Je tam třeba i to zábradlí natřít, rozšířit hlavně ty schody, aby se tam dalo dostat s kolem nebo hlavně s kočárkem. Doplnění silničního signalizačního zařízení (semaforů) není na tak frekventované, mezinárodní silnici možné. Jedná se o státní silnici, ve správě ředitelství silnic a dálnic České republiky. S vybudováním by museli souhlasit jak Ředitelství silnic a dálnic České republiky tak i krajský úřad a krajská dopravní policie. Dané místo není vedeno jako nehodový úsek, přechod je nadstandardně doplněn středovým ostrůvkem a nasvětlen. Nátěr zábradlí a údržbu podchodu pod silnicí I/48 zařadíme do plánu na rok 2009. S rozšířením schodů se prozatím nepočítá, požadavek můžeme zapracovat do zásobníku investic, ale v současné době jsou prioritnější investiční akce než tato, takže realizaci rozšíření schodiště v roce 2009 nepočítáme. S pozdravem Ing.Miroslav Hronovský vedoucí odboru DaSH
Bohumír Kolčárek
Osadní výbor Chlebovice

TV vysílání

Facebook

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.