31.03.2006, 25. zasedání Zastupitelstva města

Čas Název
18:28:33 Hlasování o návrhu Mgr. Cvika - ukončit diskusi
18:36:31 Hlasování o 3. vystoupení Mgr. Cvika
18:38:03 Hlasování o návrhu Ing. Kocicha - bod č. 4 zařadit jako bod č. 2
18:38:37 Hlasování o celém návrhu programu
18:41:22 Hlasování o návrhové komisi - p. Hrabec, p. Adamus, p. Buček
18:42:20 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Muroň, p. Hartmann
19:03:22 3. Prodej objektu č.p. 68 vč. zastavěného pozemku, k.ú. Frýdek, obec F-M
19:31:37 Hlasování o návrhu - možnost vystoupení p. Vondrové, p. Kruse
20:18:39 Hlasování o návrhu - přestávka 10 min.
22:28:32 Vystoupení p. Volného, zástupce ředitele MP
22:37:55 Hlasování o 3. vystoupení Ing. Svojáka
22:47:16 Návrh Ing. Svojáka na ukončení diskuse
22:52:54 Vystoupení p. Juříčka - 5 min.
22:56:19 Vystoupení p. Beleše - 30 min.
22:57:01 Vystoupení p. Beleše - 15 min.
22:57:42 Vystoupení p. Beleše - 10 min.
23:08:05 Vystoupení p. Merty - 5 min.
23:48:09 Návrh na usnesení - MP F-M je dobře řízená
23:48:40 Návrh na usnesení - nová organizační struk. MP přispěje ke zlepšení činnosti MP k občanům
23:49:06 Návrh na usnesení - ZM doporučuje RM pozastavit platnost nové organ. struk. MP do 30.6.2006
23:49:31 Návrh na usnesení - ředitel MP vykonává svou funkci kvalitně
23:50:18 Návrh na usnesení - ZM ukládá KV prověřit dodržování zákonů při řízení MP
23:51:58 Návrh Ing. Chýlka - ZM ukládá RM zabývat se situací v MP a ukládá předložit výsledek ZM

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.