29.11.2010, Ustavující zasedání Zastupitelstva města F-M 29. 11. 2010

Čas Název
09:37:41 Zkouška zařízení - hlasování
09:40:29 Zkouška - hlasování tajné
09:42:30 Návrh p. Konůpka zařadit do programu bod diskuse do bodu 13
09:43:06 4. Schválení programu ustavujícího Zasedání zastupitelstva města Frýdku-Místku
09:47:14 Informace o výsledcích voleb do ZMFM pro volební období 2010 - 2014
09:48:50 5. Schválení postupu jednání ZM dle Jednacího řádu ZMFM vč. přílohy č. l volebního řádu
09:51:42 Návrh na předsedu volební komise - Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
09:54:17 Návrh na člena volební komise - MUDr. Adamec
09:54:47 Návrh na člena volební komise - Ing. Adamus
09:56:21 Návrh na ověřovatele zápisu - MUDr. Adam, MUDr. Přádka
09:58:41 7. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZMFM - 5 a počet členů rady města - 11 pro v.o. 2010-2014
10:32:42 Návrh, aby všechny volby na zasedání probíhaly veřejně (aklamací)
10:33:57 Návrh na primátora - Mgr. Petr Cvik
11:43:21 Návrh na náměstka primátora - Mgr. Michal Pobucký, DiS.
11:44:31 Návrh na náměstka primátora - Ing. Dalibor Hrabec
11:45:34 Návrh na náměstka primátora - Mgr. Michal Novák
11:47:14 Návrh na náměstka primátora - p. Libor Koval
12:02:17 Návrh na člena RM - MUDr. Miroslav Adam
12:03:26 Návrh na člena RM - Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
12:04:05 Návrh na člena RM - Mgr. Drahomíra Jurtíková
12:05:09 Návrh na člena RM - MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D.
12:06:15 Návrh na člena RM - Ing. Eva Richtrová
12:07:01 Návrh na člena RM - p. Jiří Zaoral
12:41:08 10. Svěření úseků činnosti města v samostatné působnosti dlouhodobě uvolněným členům ZMFM a …
12:43:05 Návrh na zřízení finančního výboru ZM v počtu 11 členů
15:04:04 Návrh na předsedu FV - Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
15:05:20 Návrh Ing. Konůpky - poměrné zastoupení ve FV - 2 zástupci ODS - Mgr. Vojvodík, Ing. Ruszová
15:08:42 Návrh na člena FV - Ing. Petr Adamus
15:09:09 Návrh na člena FV - p. Karel Deutscher
15:09:36 Návrh na člena FV - JUDr. Miroslav Dokoupil
15:10:03 Návrh na člena FV - Ing. Jiří Kajzar
15:10:28 Návrh na člena FV - Mgr. Jan Krulikovský
15:10:52 Návrh na člena FV - Ing. Pavlína Nytrová
15:11:17 Návrh na člena FV - Ing. Pavel Sabela
15:11:43 Návrh na člena FV - Ing. Martin Špetla
15:12:08 Návrh na člena FV - p. Roman Tomis
15:12:32 Návrh na člena FV - Mgr. Josef Vojvodík
15:15:10 Návrh na zřízení kontrolního výboru ZM v počtu 11 členů
15:17:22 Návrh na předsedu KV - Ing. Ivo Pavlík
15:25:34 Návrh na člena KV - MUDr. Miroslav Adam
15:25:55 Návrh na člena KV - p. Jan Janásek
15:26:18 Návrh na člena KV - p. Jan Karásek
15:26:40 Návrh na člena KV - p. Jozef Nejezchleba
15:27:02 Návrh na člena KV - MUDr. Ing. Miroslav Přádka, Ph.D
15:27:24 Návrh na člena KV - p. Miroslav Slezák
15:27:46 Návrh na člena KV - p. Miroslav Štefek
15:28:08 Návrh na člena KV - Ing. Dalibor Švejkovský
15:28:30 Návrh na člena KV - Mgr. Ivan Vrba
15:28:51 Návrh na člena KV - p. Jiří Zaoral
15:49:40 a) Vznik klubů členů Zastupitelstva města Frýdku-Místku
15:50:29 b) Stanovení termínu příštího (2.) zasedání ZMFM - 16.12.2010

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.