26.07.2010, 26. zasedání ZM F-M 26. července 2010

Čas Název
08:03:43 Hlasování o celém návrhu programu
08:04:49 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Muroň, Ing. Pospíšil
08:15:09 *2a OZV č. ../2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
09:46:57 Návrh Ing. Konůpky - vyjmout par. 3314 a 5169 - 1.053.000,- Kč a zařadit do rezervy města
09:47:28 *3a Návrh 3. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2010 prováděné ZM formou rozpočt. opatření č. 73 - 95
09:49:17 3b Dodatky k úvěrovým smlouvám uzavřených s ČSOB, a.s.
09:50:31 3c Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 1207/03/LCD ze dne 1. 10. 2003
09:51:09 3d Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - odbor sociálních služeb
09:51:51 3e Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace města Frýdku-Místku pro rok 2010 - OKP
09:52:32 3f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z kultur. fondu na r. 2010. Návrh na uzavření dodatku ...
09:53:16 3g Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2010 - odbor ŠKMaT
09:54:11 3h Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2010
09:54:56 3i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2010 - odbor ŠKMaT
09:55:29 3j Smlouvy o poskytnutí investičního transferu a neinvestiční dotace z fondu životního prostředí na rok 2010
09:56:11 3k Smlouva o poskytnutí invest. dotace z rozpočtu st. města Frýdek-Místek pro Hasičský záchranný sbor MSK…
09:56:54 3l Zpráva z kontroly revizní komise Dobrovolného svazku obcí " Olešná"
09:57:39 4a Hospodaření s majetkem statutárního města - nabytí, prodej a směna nemovitostí
09:58:15 4b Prodej obytného domu č.p. 1654, k.ú. Frýdek, obec Frýdek-Místek
09:58:48 4c Úplatné postoupení pohledávek
09:59:27 4d Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 …
10:05:15 *5a Zadání změny č. 1 Územního plánu Frýdku-Místku
10:05:58 5b Zpráva č. 35 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
10:07:01 6a Schválení dodatku č. 2 ke zřizovací listině p.o. Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace
10:07:43 6b Schválení dodatku č. 1 ke zřizovací listině p.o. Centrum zdravotních a sociálních služeb F-M, p.o.
10:12:02 *8a Kontrola usnesení, připomínek a podnětů z 25. zasedání ZMFM ze dne 24. 5. 2010
10:13:35 *9. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZM F-M vč. diskuse
10:14:21 10a Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu projektů ve zdravotnictví pro rok 2011
10:15:08 10b Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2011
10:17:28 10c Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek na léta 2011 - 2013
10:18:11 10d Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku za 1. pololetí 2010
10:18:48 10e Zpráva o činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku za 1. pololetí roku 2010
10:20:24 10f Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích rady města a výborech zastupitelstva ..
10:21:08 10g Rezignace na funkci člena osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky
10:27:34 *10h Informace o rekonstrukci Nemocnice ve Frýdku-Místku

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.