26.03.2002, 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Čas Název
08:13:34 - hlasování o doplnění programu p.Holý
08:14:10 - hlasování o návrhu celého programu
08:15:19 - hlasování o složení návrhové komise
08:16:39 - hlasování o určení ověřovatelů zápisu
08:53:19 4/a) p.Janásek - návrh změny rozpočtu - Kino Vlast
08:54:11 4/a) Návrh 2. změny rozpočtu města F-M pro rok 2002
08:55:16 4/a1) Uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města /FO/
08:56:24 4/a2) Dodatek č.1 k dohodě o zrušení podílového spoluvlastnictví - Bezručova vyhlídka
09:00:20 4/ b) Poskytnutí investiční dotace na nákup autobusů MHD
09:01:34 4/ c) Dotace z charitativního fondu Města Frýdek-Místek
09:06:03 4/d) bod 2-3 hlasovánízvlášť
09:06:31 4/d) Dotace ze zdravotního fondu Města Frýdek-Místek
09:07:20
09:10:18 4/e) Smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města - umístění občanů
09:11:14 4/f) Smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města nezisk.org.
09:12:10 4/g) Smlouva o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města - onkolog.registr
09:18:24 4/h) Smlouva o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města pro Charitu /psych.nemoc.)
09:22:02 4/i) Investiční transfery a neinvestiční dotace z fondu životního prostředí
09:24:21 4/j) Vyplacení dotace z Fondu regenerace města Frýdku-Místku
09:28:55 4/ k) Poskytnutí neinvestičního transferu Sdružení obcí F-M
09:31:46 4/ l) Investiční dotace ČD na rekonstrukci výpravní budovy
09:33:13 4/m) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv.dotací ze sport.fondu
09:39:23 4/ n) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z Centra sportu
09:41:28 Přestávka - hlasování
10:06:22 Návrh na zrušení usnesení 4/n
10:07:02 4/n) Nové hlasování - pozitivní
10:12:26 4/ o) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. přísp. - fond výchovy a vzděl.
10:24:22 4/ p) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv.přísp.a dotací - OŠKMaT
10:25:36 4/ r) Návrh příspěvku a dotace z rozpočtu a uzavření smluv - OŠKMaT
10:26:36 4/ s) Návrh dotací a příspěvků z kulturního fondu a uzavření smluv
10:33:17 4/ t) Návrh na doplnění Statutu fondu reprezentace a propagace města
11:03:06 4/u) Ing.Richtrová - hlasování zvlášť - SQUASH
11:05:56 4/u) Ing. Konůpka - návrh 224 tis. Kč
11:07:27
11:45:39 4/ y) Dohoda o plnění dluhu ve splátkách
11:53:01 4/ z) Poskytnutí dotace na výstavbu nájem.bytů ul.Beskydská
11:54:31 4 /ž) Poskytnutí systém.dotace - prům.zóna Chlebovice
11:55:07
12:02:32 5/a) Hospodaření s majetkem města + dodatek
12:06:09 5/ b) Odkoupení kanalizačních sběračů v lokalitě u Baumaxu
12:07:55 5/ c) Návrh na poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení a uzavření smluv
12:13:04 5/d) p.Holý - návrh neprodávat 2244, 2246
12:13:30 5/d) Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy
12:14:56 6/a) Návrh změny č. 5 ÚP města F-M včetně řešení žádostí a stanovisek
12:16:11 6/ b) Záměr pořízení změny č. 6 územního plánu města Frýdku-Místku
12:17:28 6/c) Realizace "dřevěného emblému Místku" ve VZS
12:21:17 6/d) Rekonstrukce Farního náměstí - oprava spojovací zídky mezi domy
12:37:07 6/e) Výstavba vodovodních a kanalizačních přípojek
12:54:48 7/ a) OZV č. …./2002, kterou se mění vyhláška č. 8/2000 o závazné části ÚP
14:59:05 Možnost vystoupení občana
15:07:10 Další čas
15:49:53 8/a) Ing. Konůpka - návrh usnesení
16:32:08 9/a) Ing. Konůpka - návrh posunutí termínu
16:38:05
16:57:13 9/d) Odpověď panu J.Gilarovi na diskusní vystoupení na 20. zas.ZM
16:58:25 9/e Delegování zástupce města F-M na valnou hromadu
17:11:34 10. Návrh Ing.Konůpka - prošetření

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.