24.05.2010, 25. zasedání ZM dne 24. 5. 2010

Čas Název
08:08:41 Hlasování o návrhu Ing. Kocicha zařadit bod Prezentace dopravy k Hospici
08:10:00 Hlasování o celém návrhu programu
08:11:03 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Mgr. Kožušníková, Ing. Pospíšil
08:12:43 Hlasování o návrhu, aby členové volební komise byl Mgr.Pobucký , Ing. Recman, p. Janásek
08:24:27 ukončení diskuse
08:25:08 3. vystoupení Ing. Svojáka
08:36:41 2a Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2009
09:10:03 Návrh Ing. Kocicha - vypustit větu v návrhu sml. -2.2 ... a dále na spolufin. inv. akcí z vlastních zdrojů
09:10:33 *2b Rozhodnutí o uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru
10:46:24 9f Informace o rekonstrukci Nemocnice ve Frýdku-Místku - ústně
11:34:46 Návrh na usnesení Ing. Kocicha - v RO č. 36 zvýšit částku 650 tis. Kč na částku 700 tis. Kč
11:35:10 *2c Návrh 2. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2010 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 35 - 70
11:35:45 2d Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestičního transferu z rozpočtu města pro rok 2010 - odbor VV
11:36:21 2e Smlouvy o poskytnutí invest. transferu, neinv. dotace a neinv. příspěvku z fondu ŽP na rok 2010
11:39:17 2f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozp. st. města F-M na podporu oblasti zdravot.- r. 2010
11:39:50 2g Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu st. města F-M pro rok 2010 - odbor SS
11:40:44 2h Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z kulturního fondu na rok 2010
11:41:14 2i Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinv. přísp. z fondu výchovy, vzděl. a zájmových akt. na r. 2010
11:41:53 2j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z rozp. města na r. 2010-OŠKMaT. Návrh na uzavření …
11:42:23 2k Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Fondu prevence kriminality pro rok 2010
11:44:29 2l Návrh na uzavření smluv o poskyt. neinv. dotace a invest. dotace z rozp. st. města F-M pro r.2010 - OKP,OŽP
11:45:48 2m Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. transferů z fondu regenerace st. města Frýdek-Místek
11:46:21 2n Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2010 pro Fotbal FM
11:47:07 2o Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Olešná za rok 2009
11:53:00 2p Návrh rozpočtového výhledu statutárního města Frýdek-Místek na léta 2011 - 2012
11:57:33 3a Hospodaření s majetkem statutárního města - nabytí a prodej nemovitostí
11:58:07 3b Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku st. města Frýdek-Místek v r. 2009
11:58:38 3c Poskytnutí půjček z "Fondu rozvoje bydlení" na území statutárního města Frýdek-Místek
11:59:14 3d Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 …
12:07:23 4a Zpráva č. 34 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
12:08:02 5a Schválení dodatků ke zřizovacím listinám přísp. organizací zřízených st. městem F-M v působnosti OŠKMaT
12:14:15 *7a Kontrola usnesení, připomínek a podnětů z 24. zasedání ZMFM ze dne 8. 2. 2010
12:23:48 *8. ZPRÁVA O ČINNOSTI RM OD POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZM vč. diskuse (ústně)
12:24:25 9a Městský program prevence kriminality 2010
12:25:02 9b Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce u neuv. členů ZM- Ing. Chýlka, Ing. Konůpky, Mgr. Vojvodíka
14:39:01 Návrh klubu ČSSD - ZM stanoví pro vol. ob. 2010 - 2014 počet členů ZM na 43, 1 volební obvod
14:40:15 9d Delegování zástupce statutárního města Frýdku-Místku na valné hromady společnosti KIC Odpady a.s.
14:42:51 Hlasování o způsobu volby člena osadního výboru - aklamací
14:44:14 Návrh na usnesení - ZM 1. odvolává člena OV p. Stavinohu, 2. vyjadřuje poděkování p.Stavinohovi
14:45:23 Návrh na usnesení - ZM volí do funkce člena osadního výboru PND p. Petru Slívovou
16:07:21 Návrh na usnesení Ing. Kocicha - ZM ukládá RM nepřipustit financování invest. akcí, u kterých není zajištěna ...

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.