24.03.2003, 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Čas Název
07:37:36 PROGRAM 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, konaného dne 24. 3. 2003 v 8.00 hod. ve velké zasedací síní MěÚ ve Frýdku-Místku
07:38:10 PROGRAM 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, konaného dne 24. 3. 2003 v 8.00 hod. ve velké zasedací síní MěÚ ve Frýdku-Místku
07:39:52 PROGRAM 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU, konaného dne 24. 3. 2003 v 8.00 hod. ve velké zasedací síní MěÚ ve Frýdku-Místku
08:14:07 - hlasování o předřazení bodu 6c) před 5a)
08:15:03 - hlasování o doplnění programu o bod 3 stav plánované výstavby Kauflandu
08:15:42 - hlasování o doplnění programu o bod 3 komunikace ve městě
08:16:27 - hlasování o doplnění programu o bod 8i),
08:17:04 - hlasování o doplnění programu o bod 8j)
08:17:32 - hlasování o doplnění programu o bod 8k)
08:18:39 1.- hlasování o návrhu celého programu včetně pozměňujících návrhů
08:20:32 -- volba návrhové komise - pan Zaoral, pan Clopčík, Ing. Adamus
08:21:42 určení ověřovatelů zápisu ZM Ing. Recman, pan Janásek
08:58:54 3. Návrh Ing. Rafaj - zpracování materiálu oprav komunikací do příštího ZM
09:23:38 4/a) Investiční transfery a neinvestiční dotace z fondu životního prostředí
09:25:53 4/b) Poskytnutí neinvestiční dotace na provoz příměstské autobusové dopravy - dopravce CONNEX Morava a.s.
09:27:05 4/c) Poskytnutí neinvestiční dotace na provoz příměstské autobusové dopravy- dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s.
09:28:20 4/d) Poskytnutí investiční dotace na nákup autobusů městské hromadné dopravy
09:33:52 4/e) Poskytnutí neinvestiční dotace na provoz městské hromadné dopravy
09:37:51 4/f) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Centra sportu pro rok 2003
09:50:52 4/g) Návrh Ing. Kocich - hlasování o DHZ bod 31
09:52:24 4/g) Návrh Ing. Kocich - samostatně
09:53:44 4/g) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu pro rok 2003
10:02:49 4/h) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z fondu výchovy a vzdělávání pro rok 2003
10:14:15 4/i) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvku na rok 2003 z kulturního fondu
10:15:59 4/j) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z rozpočtu města pro rok 2003
10:17:02 4/k) Dotace ze Zdravotního fondu města Frýdek-Místek
10:22:13 4/l) Dotace z Charitativního fondu města Frýdek-Místek
10:23:30 4/m) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Svazu neslyšících a nedoslýchavých z rozpočtu města na rok 2003
10:30:11 4/n) Vystoupení pan Mamula
10:56:51 4/n) bod 1
10:57:17 4/n) bod 2
10:57:43 4/n) bod 3
10:58:09 4/n) bod 4
10:58:35 4/n) bod 5
10:59:12 4/n) bod 6
10:59:50 4/n) Návrh Ing. Kocich 236 tis.Kč bod 7- sportovní akce pro děti
11:00:24 4/n) bod 8
11:00:53 4/n) bod 9
11:01:25 4/n) bod 10
11:01:52 4/n) bod 11
11:02:20 4/n) bod 12
11:44:43 4/r) Uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města - finanční odbor
12:02:30 4/s) Návrh Ing. Kocich - příprava navýšení financí pro Centrum sportu na výši 9 mil. Kč
12:03:42 4/s) Informace o rozšíření Centra sportu o oddíl atletiky Tělovýchovné jednoty Slezan Frýdek-Místek
12:44:43 4/t) Návrh Ing.Richtrová - ZM ukládá radě zapracovat 300 tis.Kč na kostela ve Skalici
12:45:30 4/t) Návrh Ing.Svoják - 5 mil. Kč na opravu komunikací z prům zony Chlebovice
12:47:14 4/t) Návrh Mgr.Cvik - vyjmout 5 tis. Kč pro FK VP
12:48:19 4/t) fond reprezentace
12:49:09 4/t) vyjmout 50 tis.Kč
12:49:50 4/t) navýšení 236 tis. Kč
12:50:28 4/t) Návrh 1. změny rozpočtu města F-M pro rok 2003 prováděné zastupitelstvem města-formou rozpočtových opatření č. 1 - 15
12:52:25 Dohadovací řízení
13:21:58 Revokace bodu 4/t)
13:22:49 4/t) Revokace Návrh 1. změny rozpočtu města F-M pro rok 2003 prováděné zastupitelstvem města-formou rozpočtových opatření č. 1 - 15
13:23:40 4/t) Návrh 1. změny rozpočtu města F-M pro rok 2003 prováděné zastupitelstvem města-formou rozpočtových opatření č. 1 - 15
14:41:02 6/c) Nabytí nemovitostí v souvislosti s navrhovanou výstavbou sportovního areálu
15:10:46 5/a) Výstavba víceúčelové sportovní haly pro míčové hry
15:13:36 5/b) Změna způsobu zajištění závazků zhotovitele stavby "Rekonstrukce náměstí Svobody v Místku a přilehlých částí SATES MORAVA s.r.o.
15:15:03 6/a) Hospodaření s majetkem města F-M-prodeje, směny a nabytí nemovitostí, změny kupních cen a navrhované záměry Města F-M
15:16:01 6/b) Návrh na poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení města F-M
15:17:21 6/d) Snížení vyvolávací ceny při prodeji nebytové jednotky v domě č.p. 1594, ul. Wolkerova, k.ú. Místek
15:20:40 6/e) Návrj Ing. Roháč - hlasování o hlasování zvlášť o objektu č.p.400 a 2589 a 1568
15:21:08 6/e) Záměr města F-M prodat objekty č.p. 400, ul. P.Holého k.ú. Frýdek, č.p. 2589,ul. Bruzovská, k.ú.Frýdek a č.p. 1568, ul. Ke Splavu k.ú. Místek
15:22:18 6/f) Prodej domů č.p. 1875, č.p. 1376 a č.p. 1878 vše na ul. Černá cesta, k.ú. Frýdek
15:25:38 6/g) Návrh na vyřazení domů č.p. 1146, ul. T.G.Masaryka a č.p. 591, ul. Národních mučedníků ze seznamu obytných domů, které nejsou určeny k prodeji
15:29:14 Vystoupení Mgr Krulikovského
15:39:29 7/a) Návrh Ing.Svoják - strategie
15:42:25 8/a) Návrh na zřízení osadního výboru Zelinkovice-Lysůvky
15:43:43 8/b) Návrh plánu kontrol kontrolního výboru zastupitelstva města F-M
15:50:19 8/c) Návrg vyjmutí bodu f
15:50:54 8/c) Návrh statutu a jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Frýdku-Místku (příloha č. 1 k Jednacímu řádu Zastupitelstva města F-M)
15:52:05 8/d) Harmonogramu zasedání Zastupitelstva města F-M na II. pololetí 2003
15:55:01 8/e) Doplnění usnesení č.IX./ 9.7. z 19. zasedání ZM F-M
15:57:58 8/g) Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce u neuvolněného člena ZM - člena RM
16:46:44 8/j) Návrh navýšení stavu strážníků
16:57:50 8/k) Informace o konání VI. řádného sněmu Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.