23.06.2003, 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Čas Název
08:17:26 - hlasování o doplnění programu o bod - Ing. Chýlek - 4y) zrušení usnesení 5 a 6
08:18:09 - hlasování o doplnění programu o bod - Ing. Kajzar - bod 5g) předřadit před bod 4x)
08:18:43 - hlasování o doplnění programu o bod - MUDr. Buček - 3b)
08:19:18 - hlasování o doplnění programu o bod - Mgr. Vojvodík - stažení bodu 4x)
08:20:11 - hlasování o návrhu celého programu
08:22:43 - volba návrhové komise-
08:23:41 - určení ověřovatelů zápisu
09:14:26 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
09:39:55 - návrh Ing. Svoják - vystoupení Ing. Kacíře
09:41:49 - revokace - vystoupení Ing. Kacíře
09:46:11 - návrh ukončení diskuse Ing. Chýlek
09:49:49 - revokace ukončení diskuse
09:57:06 - možnost 3 příspěvku - Ing. Svoják
09:59:57 - návrh Mgr.Vojvodík -
10:00:27 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč. diskuse /ústně/
10:18:28 4/a) Závěrečný účet města Frýdek-Místek za rok 2002
10:19:56 4/b) Uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města - finanční odbor
10:21:14 4/c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z charitativního fondu města mezi městem Frýdek-Místek a
10:22:30 4/d) Dodatky ke smlouvám o poskytnutí neinvestičních dotací mezi městem Frýdek-Místek a Armádou spásy
10:23:44 4/e) Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Frýdek-Místek a Občanským sdružením Ester
10:27:21 4/f) Smlouva o poskytnutí investičních dotací pro Nemocnici ve Frýdku-Místku z rozpočtu města 2003 - odbor sociálních
10:29:16 4/g) Smlouvy o poskytnutí neinvestičních a investičních dotací z charitativního fondu města Frýdek-Místek pro rok 2003
10:30:44 4/h) Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2003 - odbor sociálních služeb a zdravotnictví
10:32:46 4/i) Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací ze zdravotního fondu města Frýdek-Místek pro rok 2003
10:36:45 4/j) Smlouvy o poskytnutí neinvestičních dotací a transferu z Fondu programu prevence kriminality na rok 2003
10:38:10 4/k) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu reprezentace a propagace města Frýdku-Místku pro
10:55:54 4/l) hlasováno o bodu 1 a 2 současně
10:58:31 4/l) návrh pan Kleinwächter - hlasování o bodu 1 a 2 současně
10:59:03 4/l) Hlasování o bodu 1
10:59:57 4/l) Hlasování o bodu 2
11:13:16 - revokace usnesení - vystoupení Ing. Kacíře
11:13:43 - návrh na vystoupení Ing. Kacíře
11:29:52 4/m) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města
11:31:01 4/n) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu pro rok 2003
11:31:59 4/o) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a příspěvků z kulturního fondu
11:33:44 4/p) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací a transferů z fondu regenerace MPZ - OŠKMaT
11:36:34 4/p) bod 1
11:37:12 4/r) bod2
11:38:31 4/s) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Frýdecko-Místecka a Dobrovolného svazku obcí povodí Olešná za rok 2002
11:45:32 4/t) Poskytnutí investičního transferu Dobrovolnému svazku obcí povodí Olešná a neinvestiční dotace Dobrovolnému svazku obcí Frýdecko-
11:48:33 4/t) Poskytnutí investičního transferu Dobrovolnému svazku obcí povodí Olešná a neinvestiční dotace Dobrovolnému svazku obcí Frýdecko-
11:58:04 4/u) Bytové domy Vyhlídka - projednání žádosti a.s.Zlínstav, Zlín
13:09:07 - možnost 3 příspěvku - Ing. Kajzar
13:25:53 - možnost 3 příspěvku - pan Janásek
13:30:27 4/v) návrh pan Kleinwächter - 190 tis. Kč - skauti
13:30:56 4/v) Návrh 2. změny rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2003 prováděné zastupitelstvem města - formou rozpočtových opatření
15:02:39 4/w) Rozpočtový výhled města Frýdek-Místek na léta 2004-2005
15:40:43 - ukončení diskuse
16:31:21 - revokace usnesení o ukončení diskuse
17:53:37 - hlasování o pokračování jednání
18:19:41 - hlasování o pokračování jednání

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.