20.04.2009, 18. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

Čas Název
08:04:02 Hlasování o celém návrhu programu
08:14:49 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Ing. Pospíšil, p. Deutcher
08:20:58 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:22:59 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse /ústně/
08:24:24 4a Návrh 2. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2009 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 21-49
08:28:28 4b Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2009
08:29:02 4c Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2009
08:29:41 4d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a neinv. příspěvku z fondu VVaZA na rok 2009
08:30:15 4e Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2009 - OŠKMaT
08:30:54 4f Smlouvy o poskytnutí invest. transferu, neinv. dotace a neinv. příspěvku z fondu životního prostředí - r. 2009
09:10:10 Návrh Ing. Kučíka - ZM ukládá RM provést analýzu výdajů města
09:11:02 Návrh p. Merty - ZM ukládá RM změnit periodu vydávání Zpravodaje RM F-M vydávat 1x za měsíc
09:34:08 4/g Zrušení statutu fondu reprezentace a propagace statutárního města Frýdek-Místek
09:36:54 5a - část I., body 1 - 26
09:37:21 5a - část II., bod 27
09:37:54 5a - část III., bod 28
09:38:20 5a - část IV., body 29 - 33
09:40:53 Možnost vystoupení p. Vojtíška - 5 min.
09:53:57 Vystoupení p. Foldyny
10:01:16 Vystoupení p. Kratochvíla
10:07:00 Návrh Ing. Konůpky - snížit kupní cenu prodeje bytových domů I.J. Pešiny 115 a 116 a Bezručova - m2 4400 Kč
10:08:40 Návrh Ing. Konůpky - snížit kupní cenu prodeje bytových domů I.J. Pešiny 115 a 116 a Bezručova - m2 4400 Kč
10:09:22 5b Prodej obytných domů a pozemků zastavěných obytnými domy, prodej budovy č.p. 3511 včetně zastav. …
10:47:03 5c Poskytnutí půjčky z "Fondu rozvoje bydlení" na území statutárního města Frýdek-Místek
10:47:46 5d Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku st. města Frýdek-Místek v roce 2008
10:48:28 5e Návrh na uzavření darovací smlouvy
11:10:04 3. vystoupení Ing. Hájka
11:10:38 3. vystoupení Ing. Hájka
11:13:19 6a - bod 1a
11:14:20 Bod 1
11:14:52 Bod b
11:15:22 Bod 2
11:36:56 6b Zásady úhrady nákladů na pořízení změn Územního plánu Frýdku-Místku
11:38:39 6c Zánik svazku obcí povodí Olešná
11:40:08 6d Zánik svazku obcí Frýdecko-Místecka
11:43:57 6e Zpráva č. 28 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
11:45:10 6f Návrh na členství st. města F-M v občanském sdružení INICIATIVA OBCHVAT FRÝDKU-MÍSTKU
11:46:53 8b Stanovení paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo …
12:10:59 8a Informace o rekonstrukci Nemocnice ve Frýdku-Místku /ústně/
12:12:52 8c Stanovení měsíčních odměn za výkon funkce pro neuvolněné členy zastupitelstva města od 1.4.2009…
12:14:58 8d Návrh nového znění "Pravidel pro udělování cen statutárního města Frýdku-Místku"
12:18:44 Návrh PhDr. Stolaře - ul. El. Servátkové
12:19:19 8e Stanovení názvu ulice

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.