20.02.2006, 24. zasedání Zastupitelstva města

Čas Název
08:11:29 Hlasování o návrhu zařadit:8d)Změna vesložení FV,8i/Žádost Lungta-vlajka pro Tibet,dod.5h/8e/,8f/FV
08:12:15 Hlasování o návrhu zařadit:8d)Změna vesložení FV,8i/Žádost Lungta-vlajka pro Tibet,dod.5h/8e/,8f/FV
08:13:00 Hlasování o celém návrhu programu
08:15:35 Hlasování o návrhové a volební komisi - Ing.Pavlík,Ing.Hrabec,p. Kleinwachter
08:16:47 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Holý, Ing. Nytrová
08:24:27 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM /ústně/
08:26:47 3. Zpráva o činnosti rady města od posledníhozasedání ZM vč. diskuse /ústně/
08:43:20 nehlasovat Společnost pro dech. hudbu - přesunout na duben ZM
08:44:08 Fotbal F-M 0,-- Kč
08:45:01 Pobeskydský aviatický klub 25 tis. Kč
08:45:34 TJ SOKOL F-M, od. Věrná garda - 50.000,-- Kč
08:46:00 TJ Slezan F-M - Hornická desítka - 100.000,-- Kč
08:46:27 TJ Slezan F-M - Permoníček - 55.000,-- Kč
08:46:55 Okr. rada Asociace škol. sport. klubů F-M - 50.000,-- Kč
08:47:22 Společnost pro dechovou hudbu ve F-M - 30.000,-- Kč
08:50:37 Literární klub P. Bezruče 10.000,-- Kč hlasování samostatně
08:51:24 Literární klub P. Bezruče 10 tis. Kč
08:52:02 Levicový klub žen - hlasovat samostatně
08:52:36 Levicový klub žen 10 tis. Kč
09:25:57 Ing. Káš-Dotace pro galerii Langův dům 100 tis. Kč-oproti rez. 30 tis.Kč
09:26:39 4/a)* Návrh 1.změny rozpočtu města F-M pro r. 2006 prov. ZM formou RO č. 1-20
09:48:19 4/b Uzavření smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu města - finanční odbor
09:49:36 4/c Návrh na uzavř. sml. o poskytnutí neinv.dotací ze sportovního fondu na r. 2006
09:50:26 4/d Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv.dotací a přísp. z fondu výchovy a vzděl. na r.2006
09:53:22 4/e Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv.dotace z rozpočtu města na r.2006 spol.Sportplex
09:55:53 Ing. Svoják - Levicový klub žen - hlasovat zvlášť
09:56:29 4/f Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv.dotace,transf. a přísp.z kulturního fondu na r.2006
09:57:28 4/g Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv.dotace z rozpočtu města na r. 2006-Vánoční strom
09:58:14 4/h Návrh na uzavř. sml.o poskyt. neinv.dotace z rozpočtu města na r. 2006-od. ŠKMaT
09:59:07 4/i Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv.dotací z fondu repr. a prop. města F-M pro r. 2006
10:00:14 4/j Návrh na uzav. sml. o poskytnutí neinv. dotací z fondu prev. kriminality na r. 2006
10:01:33 hlasování samostatně o bodu 9.
10:02:27 bod č. 9 - 50 tis. Kč Sdružení
10:03:07 4/k Návrh na uzav. sml. o poskyt. neinv. dotací z rozp. města na r. 2006-od. SSZ
10:03:59 4/l Návrh na uzavř. sml. o poskyt. neinv.dotace z rozp. města na r.2006 Nemocnici ve F-M
10:04:43 4/m Poskytnutí investiční dotace na nákup autobusů městské hromadné dopravy
10:05:28 4/n Smlouva o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města územnímu odboru HZS F-M
10:09:18 5/a oddíl I - body č. 1-20
10:10:05 5a/ oddil II - body č. 21-34
10:10:52 5a/ oddíl III - bod č. 35
10:11:30 5a/ oddíl IV - bod č. 36
10:12:14 5a/ oddíl V - bod č. 37
10:13:24 5/b Uzavření dohody o splátkách
10:14:14 5/c Prominutí pohledávky
10:15:03 5/d Prodej domu č.p. 1312 včetně zastavěného pozemku, k.ú. Frýdek, obec F-M
10:16:12 5/e Poskytnutí přísp. z Fondu pomoci občanům města F-M dotčeným výstavbou R/48
10:18:48 *5/f Statut "Fondu rozvoje bydlení" na území města Frýdek-Místek
10:19:59 5/g Uzavření darovací smlouvy
10:22:21 5/h Prodej obytných domů + dodatek
10:27:25 6/a Zpráva č. 11 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48 od 23. zasedání ZM
10:31:04 *6/b Návrh změny č.1 regulačního plánu MPZ,OZV, kterou se vyhl.záv.část.reg.plánu MPZ
10:33:07 7/a Zřizovací listiny org. složek Jednotek sboru dobrovolných hasičů města F-M
11:40:20 Ing.Káš - návrh na schválení 37 stávajících přísedících-příl.č.1 k usn.-nově navržené příští ZM
11:45:58 Hlasování o návrhu způsobu volby-aklamací,příl.č. 1-37 přísedící-najednou,o nově navr.jednotlivě-Pavelka-nehl.
11:46:51 Hlasování příl. č. 1 - 37 stávájících přísedících
11:47:36 p. Charvátová Miroslava
11:48:05 p. Ivan Paršo
11:48:32 p. Štěpánka Pešáková
11:49:02 p. Dagmar Prokopcová
11:49:33 Mgr. Jarmila Kožušníková
11:49:58 p. Jana Králíková
11:50:25 p. Vratislav Němec
11:50:48 p. Aleš Lipina
11:52:32 8/b Rozšíření čerp. fin. prostředků pro kluby členů ZM F-M, kap.01,§ 6112,pol. 5156
11:54:10 *8/c Návrh na stan. výše darů za výkon funkcí v kom. RM a výb. ZM za II. pol. r. 2005
11:57:04 Hlasování - rezignace Ing. Kajzara z finančního výboru-na vědomí ke dne 1.3.2006
11:58:00 Odvolání p. Ley Mazurové ke dni 20.2.2006
11:59:34 Způsob volby - aklamací
12:00:06 Návrh na jmenování nového člena finančního výboru Ing. Petr Konůpka
12:03:13 8/e Návrh kontrolních akcí do "Plánu kontrol pro rok 2006"
12:19:44 Vystoupení Ing. Chýlka po 3.
12:21:06 ZM pověřuje RM zabývat se doporučením pod bodyC4 a C5 ze zápisu z FV
12:21:43 ZM ukládá RM přijmout opatření vypl.ze zprávy z kontroly-smlouva-město-p.Pavelka
12:22:14 ZM bere na vědomí zprávu o činnosti finančího výboru
12:26:33 ZM souhlasí s tím,aby se město F-M připojilo ke kampani "Vlajka pro Tibet"
13:07:45 Vystoupoení Ing. Svojáka po 3.

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.