14.04.2008, 10. zasedání Zastupitelstva města F-M 14. dubna 2008

Čas Název
16:07:06 Hlasování o celém návrhu programu
16:09:02 Hlasování o složení návrhové a volební komise - Ing.Chýlek, Ing. Pospíšil, Ing. Pavlas
16:10:06 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Holý , Mgr. Kožušníková
16:20:07 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
16:24:09 3. Zpráva o činnosti rady města od posledního zasedání ZM vč.diskuse
16:31:24 FRaP - Pod Svícnem, o.s. - 100 tis. Kč
16:32:06 FRaP - pan Jiří Tomčala - hudební skupina RK 130 - 15 tis. Kč
16:33:01 FRaP - SK K2 - 70 tis. Kč
16:33:42 FRaP - Základní umělecká škola F-M - 80 tis. Kč
16:34:31 FRaP - Foosballový sportovní klub F-M o.s. - MS ve Francii - 15 tis. Kč
16:35:14 FRaP - Okresní rada AŠSK - 17 tis. Kč
16:36:06 FRaP - Ostravička - navýšení o 100 tis. Kč
16:39:32 FRaP - Agentura Orange s.r.o. - 100 tis. Kč
16:45:36 ND F-M - 40 tis. Kč RO č. 25
16:46:06 4. Návrh 2. změny rozpočtu st. města F-M pro r. 2008 prováděné ZM formou RO č.20-49
16:55:26 Vystoupení občanů a prezentace 7 minut
17:53:12 3. vystoupení Ing. Svojáka
18:16:30 Návrh ukončit diskuzi
18:28:19 4. vystoupení p. Merty
18:31:05 5. Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu Frýdku-Místku
19:38:43 Návrh Ing. Svojáka - revokovat usnesení k mat. č. 5
20:15:03 Návrh Ing. Svojáka - ZM ukládá RM připravit mat. pro jednání ZM pro vypořádámí se s 1. ČTK ...
20:18:49 6. Prodej tenisového areálu v Sadech B. Smetany, k.ú. Místek
21:02:48 Návrh na ukončení diskuze
21:06:56 Návrh ODS a občanů pro F-M - základní cena 3 680Kč/m2 obytné plochy
21:07:39 Návrh Ing. Konůpky - ZM ukládá RM připravit materiál pro příští ZM
21:08:06 Návrh Ing. Richtrové - cena 5500 Kč/m2 obytné plochy
22:28:55 24. Aktuální informace o situaci v Nemocnici Frýdek - Místek
22:30:22 8. Prodej bytových jednotek v budově č.p. 232, ul. Havlíčkova, k.ú. Místek, obec F-M
22:30:59 9. Uzavření smlouvy o poskytnutí transferu z rozpočtu města - finanční odbor
22:38:55 10. Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z FRaP st. města F-M pro rok 2008 1 - 5
22:40:26 11. Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace ze zdravotního fondu pro r. 2008
22:41:46 11/1.Návrh na uzavření sml. o poskytnutí neinv. přísp. z fondu výchovy, vzděl. .. na r. 2008
22:42:17 11/2.Návrh na uzavření dod. č.1 ke sml. o poskytnutí neinv. dotace z kulturního fondu r. 2008
22:54:13 12.Návrh na uzavř. sml. o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu města na r.2008 Svazku obcí ..
22:54:53 13. Smlouva o úplatném převodu obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným
23:22:11 Hlasování o bodech 8 a 9 zvlášť
23:23:14 Hlasování o bodech 8 a 9 zvlášť
23:24:37 Část I.
23:25:13 Návrh klubu ODS a občanů pro F-M - přerušit toto ZM
23:28:00 15.Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanům st. města F-M dotčeným výstavbou R/48 ..
23:36:49 17. Členství st. města Frýdku-Místku v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR)

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.