10.06.2013, 13. zasedání ZMFM 10. 6. 2013

Čas Název
08:06:03 1a) Schválení programu 13. zasedání ZMFM
08:44:15 Návrh na usnesení - ZM bere na vědomí informaci o změně ve složení klubu členů ZM za ODS
08:44:51 Návrh celého programu vč. doplnění
08:45:49 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Zaoral, Ing. Adamus
08:47:06 Návrh na usnesení - ZM volí předsedou volební komise p. Karla Deutschera
08:48:09 Návrh na usnesení - ZM volí členy volební komise - Ing. Kajzar, MUDr.Přádka
08:51:13 Návrh na usnesení - ZM odvolává z funkce členky FV ZM Ing. Pavlínu Nytrovou (ČSSD)
08:52:23 Návrh na usnesení - ZM volí do funkce členky FV ZM Ing. Richtrovou (volební strana ČSSD)
08:57:20 4a Závěrečný účet statutárního města Frýdek-Místek za rok 2012
08:57:45 4b Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí "Olešná" za rok 2012
09:05:02 4c Návrh 3. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2013 prováděné ZM formou r.o. č. 42 - 67 vč. dodatku
09:05:29 4d Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města - FO
09:06:00 4e Smlouva o poskytnutí inv. dotace z rozpočtu st. města F-M pro HZS MSK územní odbor Frýdek-Místek
09:06:30 4f Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace z rozpočtu st. města F-M pro rok 2013 - OKP
09:06:59 4g Smlouvy o poskytnutí inv. a neinv. dotace z fondu životního prostředí st. města F-M na rok 2013
09:09:07 4h Smlouva o poskytnutí inv. a neinv. dotace z rozpočtu st. města F-M na rok 2013 - spolufinancování projektu
09:09:35 4i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací z fondu regenerace města Frýdek-Místek pro rok 2013
09:10:08 4j Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotací a přísp. z rozpočtu st. města F-M na podporu projektů …
09:10:35 4k Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ze sportovního fondu na rok 2013
09:11:07 4l Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinv. dotace a neinv. přísp. z fondu výchovy, vzděl. a zájmových ….
09:15:41 4m Převod plavecké školy při Základní škole Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109
09:16:09 4n Neinvestiční dotace na provoz plaveckého bazénu pro Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o.
09:19:01 Hlasování o doplnění mat. 4c -RO č. 69
09:19:31 4o Poskytnutí peněžitého příspěvku na veřejnou sbírku na "Pomoc lidem zasaženým povodněmi 2013"
09:20:06 5a Poskytnutí půjček z "Fondu rozvoje bydlení" na území statutárního města Frýdek-Místek
10:01:16 5b Uzavření dohody o přistoupení k závazku a dohody o splátkách dluhu
10:02:45 5c Část I., body č. 1 - 39 mimo bod č. 14
10:03:13 Hlasování o bodu 14
10:04:02 5c Část II., bod č. 40 a 41
10:06:50 5d Využití nebytových prostor nacházejících se v objektech v majetku statutárního města Frýdek-Místek 2012
10:07:23 5e Poskytnutí přísp. z Fondu pomoci občanů st. města F-M dotčeným výstavbou komunikace R/48 v úseku …
10:07:58 6a Zpráva č. 46 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
10:08:29 6b Zrušení usnesení a stanovení názvů ulic
10:42:49 Návrh Ing. Špetly - doplnit text - schválit záměr rekonstrukce kina P. Bezruče na víceúčelové kult. centrum ...
10:43:12 6c Rekonstrukce a modernizace kina P. Bezruče ve Frýdku-Místku - rozhodnutí o přípravě akce
10:43:52 7a OZV č. …/2013, o stanovení školských obvodů spádových ZŠ zřizovaných st. městem Frýdek-Místek
10:45:32 Návrh na usnesení - ZM 1. bere na vědomí rezignaci členky OV Zelinkovice-Lysůvky p. Dlabajové ..
10:46:28 Návrh na usnesení - ZM volí do funkce člena OV Zelinkovice-Lysůvky p. Aleše Hranického
10:47:05 9b Návrh "Plánu kontrol kontrolního výboru ZMFM na rok 2013"
10:47:38 9c Doplnění usnesení č. 9.7. z 19. zasedání ZMFM z 11. 12. 2001
10:48:11 9d Delegace zástupce statutárního města Frýdku-Místku na valné hromady společnosti KIC Odpady a.s.
11:00:02 10a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
11:19:03 11a Zpráva o činnosti Rady města F-M od posledního zasedání Zastupitelstva města F-M
11:23:12 Mat. 5c - Část III. bod č. 42
12:10:03 Návrh na usnesení - ZM ukládá primátorovi zahájit jednání s vedením OKD ...

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.