10.02.2003, 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Čas Název
06:56:22
07:51:53
08:11:42 1. - hlasování o doplnění programu o bod 6/d
08:12:30 1. - hlasování o návrhu celého programu
08:14:46 1. - volba předsedy volební komise - RSDr. Recman
08:15:56 1. - volba členů volební komise - pan Skotnica
08:16:29 1. - volba členů volební komise - Ing. Kocich
08:18:28 1. - volba návrhové komise
08:19:38 1. - určení ověřovatelů zápisu ZM
08:23:56 2. - hlasování o způsobu volby - aklamací
08:26:09 2. - volba členů rady města - MUDr. Adam
10:04:55 Přestávka ano//ne
10:08:15 5/a) - návrh - Ing. Kocich - ukládá předložit rozbor financování
10:11:36 5/a) - návrh - Ing. Kocich - doporučení přehodnotit zásobníky
10:12:50 5/a) - návrh - Ing. Svoják - Národní dům
10:14:25 5/a) - návrh - Ing. Švejkovský - domy Beskydská
10:15:10 5/a) - návrh - Ing. Švejkovský - klimatizace odbor SOM
10:16:27 5/a) - návrh - Ing. Švejkovský - automobil pro SDH
10:17:39 5/a) - návrh - Ing. Svoják - neuvolňovat finance pro sdružení Romů
10:19:54 5/a) - návrh - Ing. Svoják - neuvolňovat finance pro průmyslovou zónu Chlebovice
10:23:53 5/a) - návrh - Mgr. Vojvodík - TJ Chlebovice
10:25:49 5/a) - návrh - Ing. Roháč - 100 tis. do char.fondu
10:26:26 5/a) - návrh - Ing. Roháč - 65 tis. do zdr.fondu
10:30:01 5/a) - návrh - Ing. Káš - přesun pravomocí na příští zasedání ZM
10:30:51 5/a) - pan Janásek - vypuštění bodu 1.2.c
10:31:54 5/a) Házená
10:32:29 5/a) TJ Sokol
10:33:18 5/a) fondy
10:33:55 5/a)) zdravotní fond
10:34:30 5/a) fond výchovy a vzdělávání
10:35:05 5/a) kulturní fond
10:36:11 5/a) Mgr.Vojvodík - závazné ukazatele rozpočtu
10:37:06 5/a) Návrh rozpočtu Města Frýdku-Místku pro rok 2003 včetně pozměňujících návrhů
11:04:59 5/b) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí dotací a příspěvku z rozpočtu města - odbor ŠKMaT
11:13:07 5/c) Smlouvy o poskytnutí investiční a neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2003 (odbor sociál.služeb a zdrav.)
11:14:40 5/d) Smlouvy o poskytnutí investiční dotace Charitě Frýdek-Místek - určení výtěžku sbírky pod vánočním stromem v roce 2002
11:16:00 5/e) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Renarkonu, o.p.s., Ostrava - Moravská Ostrava
11:17:06 5/f) Investiční transfery a neinvestiční dotace z fondu životního prostředí
11:26:30 5/g) - návrh Ing.Svoják -extraligový volejbal a interligová házená max 50%
11:26:59 5/g) Návrh na úpravu statutu fondu reprezentace a propagace města
11:27:59 5/h) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z fondu reprezentace a propagace
11:32:45 6/a) - návrh Ing. Káš - stažení bodu
11:33:21 6/a) - návrh pan Janásek - bod 1 změna ceny
11:33:53 6/a) Hospodaření s majetkem města - prodeje a nabytí nemovitostí a navrhované záměry města F-M
11:37:35 6/b) Záměr města F-M prodat dům č.p.1234, ul. Radniční, k.ú. Frýdek
11:38:26 6/c) Snížení vyvolávací ceny při prodeji nebytových jednotek v domech č.p. 108 109, k.ú. Lískovec
11:48:40 6/d) Informace o jednáních ve věci nabytí majetku se zrušením VÚ
11:52:46 7/a) Změna č. 6 územního plánu města Frýdku-Místku - návrh zadání - požadavek č.40
12:00:58 7/b) Domov důchodců - projednání žádosti a.s.ZLÍNSTAV, Zlín
12:15:15 8/a) Obecně závazná vyhláška č. …./2003, kterou se mění vyhláška č. 8/2000 o závazné části územního plánu města Frýdku-Místku …
12:26:21 8/b) Obecně závazná vyhláška č. …./2003, kterou se mění vyhláška č. 8/2000 o závazné části územního plánu města Frýdku-Místku …..
13:01:59 9/a) - návrh Mgr. Janiga - str.45, čl8, bod 16 - nadpoloviční většina přítomných
13:02:51 9/a) - návrh RSDr. Recman - doplnění bodu 14
13:03:38 9/a) - návrh RSDr. Recman - doplnění bodu 14 .. digitální podoba
13:06:28 9/a) - návrh pan Janásek - čl 10 bod 3
13:08:04 9/a) - návrh pan Janásek - doplnění bodu 17 čl. 8 - přerušení jednání
13:08:49 9/a) - návrh Ing. Káš - bod 8, čl 8 - nadpoloviční většina přítomných
13:09:25 9/a) - návrh Ing. Káš - vypuštění - jednací den zpravidla pondělí
13:09:53 9/a) Návrh úpravy Jednacího řádu Zastupitelstva města F-M a jeho vydání v úplném znění vč. příloh
13:11:24 9/b) Delegování zástupce města Frýdku-Místku na valnou hromadu společnosti Frýdecká skládka a.s.
13:13:04 9/c) Návrh na provedení kontroly finančních toků v rámci hospodaření s komunálním odpadem ve městě Frýdek-Místek za rok 2002
13:28:28 11. - návrh Ing. Pospíšil - kontroly

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.