07.09.2015, 6. zasedání ZMFM 7. 9. 2015

Čas Název
08:07:21 Návrh p. Řehová zařadit do programu bod 3n
08:07:54 Návrh p. Horký zařadit do programu bod 7b
08:08:47 Návrh p. Míčka zařadit do programu bod 3aa) Programové prohlášení
08:09:19 Návrh p. primátora doplnit program o bod 9e, 9f
08:09:49 Návrh celého programu vč. doplnění
08:11:08 Hlasování o ověřovatelích zápisu, p. Šponerová
08:11:33 Hlasování o ověřovatelích zápisu p. Míček
08:11:57 Hlasování o ověřovatelích zápisu p. Machala
08:16:46 3a RO 94
08:17:11 3a Návrh 3. změny rozpočtu statutárního města F-M pro rok 2015 prováděné ZM formou RO č. 70-94 + dodatek
08:41:10 3b Záměr statutárního města Frýdek-Místek
08:41:39 3c Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnopr. smluv o poskytnutí neinv. dotací z kulturního fondu
08:42:46 3d Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnopr. smluv o poskytnutí neinv. dotací z rozpočtu města
08:43:16 3e Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnopr. smluv o poskytnutí neinv. dotací z fondu výchovy
08:43:45 3f Návrh na poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřejnopr. smluv o poskytnutí neinv.dotací ze portovního fondu
08:49:04 3g Smlouva o spolupráci a spolufin. společné prezentace MK a stat. města F-M na světové výstavě EXPO 2015
08:49:33 3h Návrh na poskytnutí nein. dotace a uzavření veřej. sml. o poskytnutí nein. dotace z dotační rezervy primátora
08:50:01 3i Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2015 - odbor SS
08:50:28 3j Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace - odbor sociálních služeb
08:55:08 3k Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace Nemocnici ve F-M, p. o. - OSS
08:55:33 3l Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu st. města F-M pro Hasičský záchranný sbor MSK
09:00:27 3m Poskytnutí neinv. dotací a uzavření veřej. sml. o poskytnutí nein. dotací na obnovu nemovitých kulturních
09:19:34 3. vystoupení p. Vrbaty
09:22:38 3. vystoupení p. Přádky
09:28:38 4a část I.,III. + dodatek
09:29:03 4a část II., body 42 a 43
10:16:55 5a Zpráva č. 55 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
10:17:23 5b Rozhodnutí o návrhu na pořízení změny Územního plánu Frýdku-Místku
10:17:51 5c Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města (přitažlivé město)
10:18:16 5d Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
10:34:42 3. vystoupení p. Míčka
10:40:59 3. vystoupení p. Přádky
10:44:49 3. vystoupení p. Vrbaty
10:47:03 6a Návrh p. Míčka - Čl. 4, koeficient změnit na výši 1
10:47:25 6a Obecně závazná vyhláška č. .../2015, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitých věcí
10:47:55 7a Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace
10:48:22 9a Návrh na změnu "Pravidel pro udělování Cen statutárního města Frýdku-Místku"
10:48:50 9b Návrh na udělení "Ceny statutárního města Frýdku-Místku" za rok 2014
10:49:20 9c Návrh na stanovení výše fin. darů předsedům a členům OV a občanům v částech města F-M za jejich činnost
10:49:53 9d Návrh na schválení podmínek Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2016 a vyhlášení
10:51:33 9e Podpora Sdružení hornických odborů při řešení problematiky hornických důchodů
11:37:01 3. vystoupení p. Přádky
12:10:56 10a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
12:11:23 11a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období
14:07:08 Vystoupení p. Hajase - 5 min.
14:11:54 Vystoupení p. Severínové - 5 min.

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.