04.09.2017, 20. zasedání ZMFM 4.9.2017

Čas Název
08:05:19 Návrh p. Valacha zařadit do programu bod 7g zrušení uvolněných funkcí předsedů KV a FV
08:05:46 Návrh celého programu vč. doplnění
08:06:57 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Urban
08:07:21 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Chlebek
08:07:40 Hlasování o ověřovatelích zápisu - p. Skotnica
08:09:01 2a Návrh 3. změny rozpočtu st. města FM pro rok 2017 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 63 – 76
08:09:28 2b Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních …
08:16:36 2c Návrh na navýšení neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí …
08:17:02 2d Návrh na navýšení neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí …
08:17:28 2e Návrh na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí …
08:17:52 2f Dotace na publikaci „Frýdek-Místek v proměnách času“
08:18:18 2g Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z Programu regenerace městských památkových …
08:43:50 2h Návrh na navýšení neinvestiční dotace a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí …
09:16:15 Návrh p. Řehové - hlasovat o bodech č. 17 - 20 zvlášť
09:16:37 3a Hospodaření s majetkem statutárního města – prodej, nabytí a směna nemovitostí
09:40:18 4a Zpráva č. 63 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
09:41:19 5a OZV č..../2017, kterou se mění některé obecně závazné vyhlášky statutárního města F-M
09:45:47 5b OZV č. */2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 7/2017 o regulaci provozní doby hostinských
10:13:19 7a Jmenování ředitele Městské policie Frýdek-Místek
10:13:46 7b Návrh na stanovení výše finančních darů předsedům osadních výborů, členům osadních výborů a občanům …
10:14:11 7c Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 791 o poskytnutí bezúročné zápůjčky ze sociálního fondu statutárního města …
10:14:37 7d Informace o zrušení společnosti KIC Odpady, a.s. s likvidací
10:17:20 7e Plán odpadového hospodářství statutárního města Frýdek-Místek 2017–2021
10:17:43 7f Zpráva o bezpečnostní situaci statutárního města Frýdku-Místku za první pololetí roku 2017
10:18:08 8a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období
10:19:54 9a Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku za uplynulé období
12:01:52 vystoupení p. Vašíka v délce 5 min.
12:14:53 vystoupení p. Severinové v délce 5 min.
12:28:26 vystoupení p. Severinové v délce 3 min.
12:29:55 vystoupení p. Severinové v délce 3 min.

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.