03.11.2003, 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

Čas Název
10:22:35 - návrh pan Janásek - nejdednat o bodu 4j a
10:23:47 - návrh pan Janásek - nejdednat o bodu 7a) až g)
10:24:38 - návrh Ing. Svoják - přesunutí bodu 9c) před bod 4
10:26:21 - návrh Ing. Svoják - do bodu 4 zařadit - doplnění statutu fin.výboru 4k
10:27:25 - návrh Ing. Kajzar - začlenit na každé další zastupitelstvo informace k I/48
10:28:43 - návrh Ing.Richtrová - doplnit bod 4j)
10:29:16 - hlasování o návrhu celého programu
10:31:00 - volba návrhové komise - MUDr.Adam, Ing.Brožová, pan Chlopčík
10:32:07 - určení ověřovatelů zápisu - Mgr.Cvik, Mgr. Vrba
10:39:42 2. Kontrola usnesení a připomínek ZM
10:52:14 4a) - 25 tis. výměnný pobyt
10:53:28 4a) - Beskydská šachová škola 80 tis.
10:54:51 4b) Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotace z charitativního fondu pro rok 2003
10:58:48 4c) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace mezi městem Frýdek-Místek a organizační jednotkou občanského sdružení Podané ruce - Projekt OsA Frýdek-Místek
11:00:10 4d) Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z kulturního fondu
11:01:30 4e) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace, investiční dotace a na uzavření dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace a příspěvku z rozpočtu města na rok 2003
11:02:38 4f) Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze sportovního fondu pro rok 2003
11:05:32 4g) Smlouva o poskytnutí neinvestičního transferu mezi městem Frýdek-Místek a obchodní společností Sey, s.r.o.
11:09:47 4h) Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
11:17:28 4i) Systémová dotace - Cyklistická stezka Ostrava-Beskydy,úsek č.1,2 a 3
11:21:59 4j) návrh Ing.Kocich - vystoupení ředitele VZS
11:51:17 přestávka 15 minut
13:25:10 - Ing. Chýlek - 3. vystoupení
13:40:50 4j) - Ing. Hartmann - 3. příspěvek
15:09:39 4j) návrh Ing.Káš - dotace pro hokejový klub
15:10:16 4j) návrh Ing.Hartmann - 190 tis. na skauty z rezervy
15:11:01 4j) návrh Ing.Richtrová vyjmout 25 tis. pro gymnázium
15:11:36 4j) návrh Ing.Richtrov - doplnit 80 tis. pro Beskydskou šachovou školu
15:12:08 4j) Návrh 4. změny rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2003 prováděné zastupitelstvem města formou rozpočtových opatření č. 92-111
15:34:04 5a) Hospodaření s majetkem města F-M - prodej a nabytí nemovitostí a navrhované záměry města Frýdek-Místek
15:36:49 - revokace usnesení 5a)
15:37:46 5a) hlasování k bodu I.
15:38:22 5a) hlasování k bodu II.
15:38:49 5a) hlasování k bodu III.
15:39:26 5a) hlasování k bodu IV.
15:39:55 5a) hlasování k bodu V.
15:41:10 5b) Záměr města Frýdek-Místek prodat dům č.p..639 Kostikovo nám. k.ú. Frýdek
15:46:26 5c) Informativní zpráva o nabytí nemovitého a movitého majetku v souvislosti se zrušením vojenského útvaru
15:54:50 a) Záměr pořízení změny č. l regulačního plánu Městské památkové zóny Místek
16:11:30 7b) návrh Ing. Hrabec - vyhlášku nepřijímat poplatek nevybírat
16:22:28 7c) návrh Ing.Kajzar - vyhlášku nepřijímat
16:23:03 7c) Obecně závazná vyhláška č. ...../2003, o místním poplatku z ubytovací kapacity
16:24:20 7d) Obecně závazná vyhláška č. ...../2003, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
16:44:58 7e) návrh Ing.Kocich - zrušení 5% u sport. akcí
16:45:35 7e) návrh Ing. Hrabec - hlasovat samostatně o bodech v článku 6
16:46:14 7e) návrh Ing. Hrabec - hlasovat samostatně o bodech v článku 6
16:47:01 7e) návrh Ing.Svoják - snížení sazby z 20% na 10% reklamní akce
16:47:56 7e) návrh Ing. Káš - snížení sazby z 20% na 15% 6c
16:48:26 7e) Obecně závazná vyhláška č. ...../2003, o místním poplatku ze vstupného
16:50:41 7f) Obecně závazná vyhláška č. ...../2003, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 1/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 31. 3. 1998, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/98 ze dne 18. 8. 1998
17:49:59 8a) Zrušení obchodní společnosti Městské lesy Frýdek-Místek s.r.o.s likvidací
18:15:38 9b) - Ing. Svoják - 3. vystoupení
18:21:03 9b) návrh pan Chlopčík - zaslání informací Finančnímu úřadu
18:21:30 9b) Interní audit - "Dotace poskytnutí Sdružení Romů na Moravě Jekhetaniben andro Morava" za období 1999-2002
18:32:31 9a) Informace o činnosti finančního výboru
18:41:26 9c) Zpětvzetí určovací žaloby (VSH)
18:52:40 9d) Návrh na stanovení měsíční odměny za výkon funkce u neuvolněného člena zastupitelstva města Ing. Jaroslava Chýlka od 1.9.2003.Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce pro neuvolněné členy zastupitelstva města od 1.1.2004.
18:57:30 11. - návrh Ing.Svoják - schvalování zápisů z výborů
19:03:11 11. - návrh Ing.Svoják - doplnění statutu výborů

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.