03.09.2012, 9. zasedání ZMFM 3. září 2012

Čas Název
08:04:29 ZM bere na vědomí informaci o změně ve složení klubu členů ZM za Nestraníky - počet členů klubu 4
08:33:49 Návrh p. Kučíka zařadit do programu bod 1c - informace o situaci na MMFM
08:34:11 Návrh p. Konůpky zařadit do programu bod 1d - odvolání náměstka primátora Ing. Hrabce z funkce
08:35:00 Návrh p. Konůpky zařadit do programu bod 1d - odvolání náměstka primátora Ing. Hrabce z funkce
08:35:21 Návrh p. Švejkovského zařadit do programu 1e - informace o kontrolách mechanismů města
08:35:42 Návrh celého programu
09:18:16 Návrh Mgr. Vojvodíka - hlasování o vystoupení Ing. Kučíka v projednávaném bodě 1b
09:19:33 Návrh Ing. Konůpky - vystoupení Ing. Kučíka v tomto bodě
09:19:57 Hlasování o ověřovatelích zápisu - Ing. Sabela, MUDr. Ing. Přádka
09:21:28 Návrh na předsedu volební komise - Ing. Jaroslav Chýlek, MBA
09:23:01 ZM volí členy volební komise - Ing. Adamus, Mgr. Jurtíková
09:26:26 2a Návrh 3. změny rozpočtu st. města F-M pro rok 2012 prováděné ZM formou rozpočtových opatření č. 50 - 77
09:26:55 2b Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu st. města F-M pro r. 2012 - OSS
09:27:24 2c Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace a neinv. příspěvku z kulturního fondu na rok 2012
09:27:53 2d Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2012 - Odbor ŠKMaT
09:28:22 2e Návrh na uzavření smluv o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na rok 2012 - Odbor ŠKMaT
09:29:41 2f Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace sdružení Region Beskydy
09:31:53 2g 1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu st. města F-M pro r. 2012 - OKP
09:53:27 Hlasování o vypuštění přestávky v 9. 50
10:13:53 3. vystoupení Ing. Špetly
10:25:42 2h Odůvodnění významné veřejné zakázky Poskytnutí úvěru statutárnímu městu Frýdek-Místek - Hala Polárka
10:26:20 3a Hospodaření s majetkem statutárního města - prodej a nabytí nemovitostí, vzdání se předkupního práva
10:26:53 3b Poskytnutí příspěvku z Fondu pomoci občanům statutárního města Frýdku-Místku dotčeným výstavbou
10:27:26 4a Vydání Změny č. 2 Územního plánu Frýdku-Místku formou opatření obecné povahy
10:30:41 4b Zpráva č. 43 o postupu přípravy a výstavby silnice I/48
10:44:13 6a Obecně závazná vyhláška č. ../2012, kterou se stanoví koeficienty u daně z nemovitostí
10:45:31 Návrh, aby volba člena finančního výboru probíhala veřejně
10:46:59 ZM volí do funkce člena finančního výboru Ing. Jiřího Kajzara (Nestraníci)
10:47:35 7b Partnerská smlouva s městem Harelbeke (Belgie)
10:48:56 7c Pravidla pro nové zařazení a setrvání sportovních klubů v Centru sportu
10:49:25 7d Podpora vybraných sociálních služeb v Moravskoslezském kraji
10:49:56 7e Návrh na vyhlášení dotačních programů na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2013
10:50:27 7f Stanovení názvu dvou ulic v Chlebovicích
10:52:16 7g Návrh na stanovení výše finančních darů za výkon funkcí v komisích rady města a výborech zastupitelstva
11:38:14 7h Prezentace činnosti Národního domu Frýdek-Místek příspěvkové organizace
11:42:00 8a Kontrola usnesení a připomínek ze zasedání ZMFM za uplynulé období.
11:43:40 *9. ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY MĚSTA OD POSLEDNÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
12:14:47 Hlasování o tom, že ZM souhlasí, že součástí zápisu ze ZM bude písemné prohlášení klubu ODS

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.