ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ -

5/2017 Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o údržbě a ochraně veřejné zeleně na území statutárního města Frýdku-Místku


1/2016 Nařízení města č. 1/2016 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov


1/2015 OZV o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Frýdek-Místek


8/2005 Obecně závazná vyhláška - Řád veřejných pohřebišť


6/2005 Obecně závazná vyhláška o pravidlech pohybů psů na veřejném prostranství


10/1991 Vyhláška o zrušení vyhlášky o chovu drobných a hospodářských zvířat


< 1 >

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.