Detail osoby

Mgr. Kateřina Filipová

  ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
  Oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
  referent ochrany přírody

  Kancelář: 430
  Email: filipova.katerina [zavináč] frydekmistek.cz
  Telefon: 558 609 497
  Budova: Místek - Palackého 115


  PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: REFERENT OCHRANY PŘÍRODY

  Pracovní činnost na úseku ochrany přírody a krajiny:

  • vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce;
  • vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny;
  • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků;
  • vydává souhlasy k umísťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz;
  • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny;
  • ukládá pokuty za přestupky a správní delikty dle zákona o ochraně přírody a krajiny;
  • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům;
  • provádí registraci významných krajinných prvků a zrušení registrace;
  • vyhlašuje nebo ruší památné stromy a jejich ochranná pásma;
  • vydává souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pešiny mimo zastavěné území;
  • vydává stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska ochrany přírody a krajiny;

  Pracovní činnost na úseku myslivosti:

  • ustanovuje mysliveckou stráž;
  • rozhoduje o zrušení ustanovení myslivecké stráže;
  • eviduje a archivuje smlouvy o nájmu honiteb;
  • vede evidenci mysliveckých hospodářů a evidenci loveckých psů;
  • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře;
  • zpracovává statistická hlášení o myslivosti za honitby;
  • ukládá pokuty za přestupky dle zákona o myslivosti.


TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.