Detail osoby

Mgr. Kateřina Filipová

    ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
    Oddělení státní správy lesů, myslivosti a ochrany přírody
    referent ochrany přírody

    Kancelář: 430
    Email: filipova.katerina [zavináč] frydekmistek.cz
    Telefon: 558 609 497
    Budova: Místek - Palackého 115


    PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: REFERENT OCHRANY PŘÍRODY

    Pracovní činnost na úseku ochrany přírody a krajiny:

    • vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce;
    • vydává povolení k rozšiřování geograficky nepůvodních druhů rostlin a živočichů a k rozšiřování kříženců do krajiny;
    • rozhoduje o stanovení odchylného postupu při ochraně ptáků;
    • vydává souhlasy k umísťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz;
    • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny;
    • ukládá pokuty za přestupky a správní delikty dle zákona o ochraně přírody a krajiny;
    • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům;
    • provádí registraci významných krajinných prvků a zrušení registrace;
    • vyhlašuje nebo ruší památné stromy a jejich ochranná pásma;
    • vydává souhlas ke zřizování a rušení veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a pešiny mimo zastavěné území;
    • vydává stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska ochrany přírody a krajiny;

    Pracovní činnost na úseku myslivosti:

    • ustanovuje mysliveckou stráž;
    • rozhoduje o zrušení ustanovení myslivecké stráže;
    • eviduje a archivuje smlouvy o nájmu honiteb;
    • vede evidenci mysliveckých hospodářů a evidenci loveckých psů;
    • ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře;
    • zpracovává statistická hlášení o myslivosti za honitby;
    • ukládá pokuty za přestupky dle zákona o myslivosti.


TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.