Detail osoby

Mgr. Dita Tararíková

  ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
  Oddělení ochrany zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadů
  referent odpadového hospodářství

  Email: tararikova.dita [zavináč] frydekmistek.cz
  Kancelář: 419
  Telefon: 558 609 615
  Ulice: Palackého 115
  Město: Budova v Místku
  Budova: Místek - Palackého 115


  PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ: REFERENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ - státní správa

  Pracovní činnost:

  • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady;
  • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů;
  • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, informuje žadatele o sídle zařízení vhodných k odstranění, využití jimi vyprodukovaného odpadu;
  • kontroluje, jak jsou právnickými a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí v oblasti nakládání s odpady;
  • hrozí-li poškození životního prostředí nebo již k němu došlo, může zajistit zneškodnění odpadů na náklady odpovědné osoby;
  • ukládá provozovateli zařízení ke zneškodňování odpadů v mimořádných případech, povinnost zneškodnit odpad;
  • ukládá pokuty za porušení stanovených povinností, stanoví lhůty pro zjednání nápravy a ukládá opatření;
  • vyjadřuje se v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady a ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů;
  • projednává přestupky a správní delikty.


TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.