Sie sind: Bürger (CZ) > Städtische Organe > > > > >

PDF E-mail Print

Územní plán obce Staré Město u Frýdku-Místku

Územní plán obce Staré Město u Frýdku-Místku byl schválený Zastupitelstvem obce Staré Město dne 26. 7. 2002.

Změna č. 1 byla vydána Zastupitelstvem obce Staré Město dne 5. 8. 2009 a nabyla účinností dne 21. 8. 2009.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Staré Město, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Staré Město – není k dispozici

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/

V současné době je pořizován nový Územní plán Staré Město.

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.