Sie sind: Bürger (CZ) > Städtische Organe > > > > >

PDF E-mail Print

Územní plán Dolní Tošanovice

Územní plán Dolní Tošanovice byl vydaný Zastupitelstvem obce Dolní Tošanovice dne 12. 4. 2011 a nabyl účinnosti dne 29. 4. 2011.

Tištěná podoba územního plánu opatřená záznamem o účinnosti je uložena v souladu s ustanovením § 165 stavebního zákona u Obce Dolní Tošanovice, Stavebního úřadu v Hnojníku, Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování, stavebního řádu a kultury.

Elektronická podoba územního plánu je zveřejněna na následujících odkazech:

Obec Dolní Tošanovice - http://www.dolnitosanovice.cz/dokumenty[448]-[cz]-uzemni-plan

Krajský úřad Moravskoslezského kraje – mapový portál
http://www.msk.cz/cz/mapy/uzemni-plany-obci-58306/

V současné době je pořizována Změna č.1 Územního plánu Dolní Tošanovice.

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.