Sie sind: Bürger (CZ) > Städtische Organe > > > > > >

PDF E-mail Print

Výkres problémů k řešení v ÚPD zobrazuje jevy, které způsobují v území problémy jak samy o sobě, tak v souvislosti s jinými skutečnostmi (dopravní, urbanistické a hygienické závady, ohrožení v území, územní střety).

Legenda k výkresu problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci.

 

Anhänge

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.