Sie sind: Bürger (CZ) > Städtische Organe > > > > >

PDF E-mail Print

Projekt: Úspory energie ve veřejných budovách  - Penzion pro seniory, Lískovecká 86

Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006274

 

Popis projektu: Předmětem projektu je zateplení obvodového pláště, výměna oken a zateplení střechy budovy technického zázemí penzionu pro seniory za účelem úspory energie.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy technického zázemí penzionu pro seniory.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Bilden

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.