Sie sind: Bürger (CZ) > Städtische Organe > > > > >

PDF E-mail Print

Projekt: Výstavba chodníků v Lískovci

Registrační číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000975

 

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba nových chodníků podél komunikace v ulici K Sedlištím. Vybudováním infrastruktury pro pěší tak dojde ke zvýšení bezpečnosti a zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v exponovaném území.

 

Cíle projektu: Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v Lískovci bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů, a to jak za možnosti využití nemotorové formy dopravy, konkrétně komunikací pro pěší, tak i prostřednictvím zpřístupnění hromadné veřejné dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Vybudováním infrastruktury pro pěší tak v konečném důsledku dojde především ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v části statutárního města. Dále dojde k zvýšení bezpečnosti v exponovaném území, k zpřístupnění občanské vybavenosti, napojení autobusových zastávek a vytvoření míst pro přecházení. Po realizaci projektu bude mít cílová skupina výbornou dostupnost jak k veřejné dopravě, tak k cílům každodenní dojížďky.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Bilden

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.