Sie sind: Bürger (CZ) > Städtische Organe > > > > >

PDF E-mail Print

Projekt: Úspory energie v bytových domech - ul. Sadová č.p. 604, 605 a 606

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/15_018/0001201

 

 

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace bytových domů na ul. Sadová č.p. 604, 605 a 606. Jde o soubor obytných devítipodlažních panelových domů (blok A, B) propojených jedno (blok D) a dvoupodlažními objekty (blok C). V rámci stavby dojde k zateplení obvodového a střešního pláště včetně výměny oken a dveří a k rekonstrukci balkónů včetně montáže nového zábradlí. Bude provedena oprava okapového chodníku, rekonstrukce hromosvodu a další související práce. V objektu je celkem 156 bytových jednotek.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

 

 

 

 

Bilden

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.