Sie sind: Bürger (CZ) > Städtische Organe > > > > >

PDF E-mail Print

Projekt: Úspory energie v bytových domech - ul. 17. listopadu 147

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0001973

Registrace: leden 2016 - leden 2018 

 

Popis projektu: Předmětem projektu jsou stavební úpravy 5 podlažního bytového domu na ulici 17. listopadu 147 za účelem zlepšení tepelně technických vlastností konstrukcí obálky budovy. Byla provedena výměna okenních a dveřních výplní, poté došlo k zateplení střešního pláště a fasády. Součástí stavebních prací byl nový hromosvod. Po ukončení stavebních prací byl osazen okapový chodník. V bytovém domě se nachází 52 bytových jednotek, sesterna a společné prostory.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Bilden

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.