Sie sind: Bürger (CZ) > Städtische Organe > > > > >

PDF E-mail Print

Projekt: Úspory energie v bytových domech - Na Aleji č.p. 82

Registrační číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/16_098/0004535

 

Popis projektu: Předmětem projektu je modernizace bytového domu na ulici Na Aleji 82. Objekt je tvořen dvěma šestipodlažními obytnými celky spojenými vertikálním komunikačním jádrem. V rámci stavby dojde k zateplení stávajícího obvodového a střešního pláště včetně výměny oken a dveří.

Cíle projektu: Cílem projektu je snížení energetické náročnosti bytového domu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

 

 

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.