ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Informace

Ing. Jarmila Kozlová

vedoucí odboru

Zaměření odboru

oddělení koncepce a rozvoje

- tvorba koncepčních materiálů

- komunitní plánování rozvoje sociálních služeb

- Program na podporu a rozvoj sociálních služeb a ostatních aktivit navazujících na sociální služby

- zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb

- koordinace poskytování soc. služeb ve správním obvodu

oddělení ekonomicko-správní

- aktivizační programy pro seniory

- vypravování pohřbů dle § 5 zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví

- dotační program "Podpora projektů v oblasti zdravotnictví"

- příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních služeb

 

oddělení sociální práce

- žádosti o přidělení bytu v režimu sociálního bydlení

- ustanovení zvláštního příjemce důchodové dávky

- sociální poradenství

- zastupování osob při podpisu smlouvy o sociální službě

- sociální práce se seniory, osobami se zdrav. postižením nebo duševním onemocněním, osobami ohroženými rizikovým     způsobem života, osobami, které se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení, osobami bez přístřeší

- sociální kurátor pro dospělé

 

oddělení sociální prevence

- provoz nízkoprahových zařízení pro děti a mládež Prostor a Kosťa

- program terénní práce v sociálně vyloučené lokalitě

- oblast protidrogové prevence

- poradenství pro národnostní menšiny

- přímá práce s oběťmi agrese, trestné činnosti a domácího násilí

 

oddělení veřejného opatrovnictví

- výkon veřejného opatrovníka

 

sekretariát

- vydávání tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

 

 

Seznam vyhlášek

Tiskopisy, materiály

Kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek

Kluby seniorů Frýdek-Místek (32 kB)

NZDM Klub Kosťa - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM KOSTA (3.451 MB) Výroční zpráva NZDM Klubu Kosťa za rok 2013 (1.020 MB) Výroční zpráva NZDM KOSŤA 2014 (951.551 kB) Výroční zpráva NZDM KOSŤA 2015 (905.395 kB)

NZDM Klub Prostor - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

NZDM PROSTOR (2.978 MB) Výroční zpráva NZDM Klubu Prostor za rok 2013 (1.111 MB) Výroční zpráva NZDM PROSTOR 2014 (1.711 MB) Výroční zpráva NZDM PROSOTR 2015 (1.888 MB)

Pravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví SMFM - II. část

Pravidla - část II. 2016 (53.866 kB)

Statut a jednací řád sociální a zdravotní komise Rady města Frýdku-Místku

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD SZK (35 kB)

Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2012-2014

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY F-M NA 2012-2014 (382.921 kB)

Strategie protidrogové politiky města Frýdek-Místek na období 2015-2020

STRATEGIE F-M 2015-2020 (1.045 MB)

Závěrečná zpráva o činnosti odboru sociálních služeb za rok 2016

Závěrečná zpráva za rok 2016 (9.474 MB)

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkových organizací zřízených statutárním městěm Frýdek-Místek v oblasti sociálních služeb za rok 2016

Zpráva o činnosti a plnění úkolů PO za rok 2016 (36.110 MB)

Životní situace

Přidělování bytů v režimu sociálního bydlení

Pravidla - část II. 2016 (53.866 kB) 1455778925_prijimani_zadosti_seniori (62.5 kB) 1455778953_prijimani_zadosti_osoby_zdrav._postizenim (16.696 kB) 1455778977_prijimani_zadosti_osoby_ohrozene_soc.vyloucenim (43.5 kB)

Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

 

ustanoveni_zvlastniho_prijemce_duchodu 4.10.2017 (36 kB) Ustanovení zvláštního příjemce důchodu - žádost (79.5 kB)

Výdej tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem

1455780468_vydej_tiskopisu_receptu_a_zadanek_s_modrym_pruhem (43 kB)

Sekáčový bál

autor: MM F-M,  

Žirafa – Integrované centrum Frýdek – Místek, p.o. informuje: Už jste někdy byli na „Sekáčovém bále“ ? Že neexistuje ? Ale ano, opravdu existuje a jedinou podmínkou ... [ celý článek ]

Vítání jara

autor: MM F-M,  

Žirafa – Integrované centrum Frýdek – Místek, p.o. informuje: „Vítáním jara„ - se klienti ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, p.o. - společně s žáky 8. ... [ celý článek ]

Jarmark

autor: MM F-M,  

Terapeutické dílny ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, Janáčkova 310 se již tradičně zúčastnily velikonočního jarmarku na frýdeckém zámku. K vidění a zakoupení byly výrobky  ... [ celý článek ]

Rádi se setkáváme ...

autor: MM F-M,  

Setkávání a spolupráce klientů organizace ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, p.o. a žáků Speciální školy s 1. Základní školou pokračuje.  Dne 18. března 2008 přišly ... [ celý článek ]

Country bál

autor: MM F-M,  

Měsíc únor je měsícem plesů a bálů a v příspěvkové organizaci ŽIRAFA – Integrované centrum Frýdek-Místek, Fibichova 469 uspořádali  dne 13. února 2008  „country bál“.  ... [ celý článek ]

Ples v penzionu pro seniory

autor: MM F-M,  

Dne 5. února 2008 se v Penzionu pro seniory na Lískovecké ulici ve Frýdku-Místku uskutečnil tradiční ples. Tentokrát měl krásně pohádkový název - „Paraplíčkový". Obyvatelům zařízení ... [ celý článek ]

< 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 ... 61 >

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.