Sie sind: Bürger (CZ) >

PDF E-mail Print

Logo města bylo vybráno ve veřejné soutěži v červnu 2016, jeho autorem je Štěpán Holič.

Logo symbolizuje řeku, která město rozděluje, a zároveň spojuje. Má ale i další rozměr, kdy tento matematický symbol znamená „přibližně jako“ a rovněž symbolizuje dvě města, přibližně stejná velikostí, počtem obyvatel, potřebami lidí i jejich náturou. Logo je otevřeno dalším možnostem pomocí piktogramů („rastrů“) v druhé vrstvě vizuálního stylu.

V příloze naleznete minimanuál vizuálního stylu města pro příjemce dotací a logo ke stažení. Logo není možné použít ke komerčním účelům bez souhlasu města.

Bilden

Anhänge

TV vysílání

Aktuelle Wetter

Dnes:
Zítra:
°C
°C

Links

Nachrichten

E-mail newsletter.