V měsíci květnu nebyla ve vzorku vody zjištěna přítomnost koliformních bakterií - voda je pitná! Voda splňuje požadavky, stanovené pro pitnou vodu vyhláškou č. 252/2004 Sb., ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., v rozsahu zjišťovaných mikrobiologických ukazatelů. 

Rozbor vody provedla Laboratoř MORAVA, se sídlem Oderská 456, 742 13 Studénka, zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1266.

(Kontrolní vzorek odebrán dne 22.05.2018)

Nachrichten

E-mail newsletter.