Sie sind: Über die Stadt > Verkehr

TS a.s.

Informace

TS a.s. zajišťují služby a činnosti nezbytné pro potřeby města. Jedná se zejména o správu a údržbu městské zeleně, svoz tuhého komunálního odpadu, údržbu městských komunikací a čištění města, některé druhy dopravy a údržbu veřejného osvětlení.


Kontakty

WWW: www.tsfm.czAkce

Fotky

Přílohy

RSS

Nachrichten

E-mail newsletter.